Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXXI thường niên B

dân thiên chúa

Lời Chúa: “Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương” (1 Pr 2,10).

63. HƠn gọi của giáo dân là gì?

T. Xuất phát từ bí tích Rửa Tội, người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế.

Giáo dân cùng được tham dự chức tư tế của Chúa Kitô (chức tư tế chung của người đã được rửa tội). Họ lo giúp những người chung quanh mình nơi môi trường sống học biết Tin Mừng và yêu mến Chúa Kitô. Họ làm cho xã hội, kinh tế, chính trị, được thấm nhuần đức tin. Họ tham gia đời sống phụng vụ của Hội Thánh, bằng sinh hoạt nhóm, tham gia các ủy ban và tổ chức của Hội Thánh, như Hội đồng giáo xứ, Hội đồng mục vụ

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa nói “chính anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16). Xin cho chúng con can đảm sống theo con đường thánh giá Chúa là men là muối là ánh sáng để ướp mặn và chiếu sáng trần gian bằng chính Tin Mừng của Chúa.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top