Học giáo lý Năm Hiệp Thông

Lời Chúa: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,19-20).

46. H. Nhiệm vụ của Hội Thánh là gì?

T. Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giêsu đã bắt đầu là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc.

Hội Thánh phục vụ cho Nước Thiên Chúa. Hội Thánh không có cùng đích là chính mình, mà phải theo đuổi những gì Chúa Giêsu đã bắt đầu. Hội Thánh nối dài các dấu hiệu thánh của Chúa Giêsu (các bí tích). Hội Thánh thông truyền những Lời của Chúa Giêsu. 123 [763-769, 774-776, 780]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Con Chúa là Đức Giêsu Kitô đã dùng sự sống mình  mà thiết lập Hội Thánh và nuôi sống Hội Thánh. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu để được sống sức sống của Chúa và được đâm bông kết trái là những việc lành.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Scroll to Top