Hội Trung nữ Thủy Trú mừng lễ quan thầy Đức Ma-ri-a Nữ Vương

Ngày 22/8/2023, hội Trung nữ Giáo xứ Thủy Trú hân hoan tổ chức mừng lễ quan thầy Ma-ri-a Trinh Nữ Vương với tâm tình yêu mến và cảm tạ. Thánh lễ do Cha phó Phê-rô Nguyễn Văn Hải chủ sự.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha phó Phê-rô đã nhấn mạnh ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương, vai trò của Đức Nữ Vương trong Giáo hội và đời sống mỗi cá nhân. Ðức Ma-ri-a Trinh Nữ Vương, Mẹ là Nữ Vương và là người bầu cử cho chúng ta như một người mẹ nhân hiền. Vì thế, nhân loại phải tung hô vương quyền, tôn nhận Mẹ là Nữ Vương trên hết mọi Nữ Vương. Chúng ta là con cái Mẹ phải biết noi gương và bắt chước Mẹ Ma-ri-a trong cách đón nhận từng biến cố trong cuộc sống, chúng ta, để tìm ra Thánh ý của Chúa và luôn sẵn lòng thực thi trong lời thưa “xin vâng” bằng sự khiêm nhường sâu thẳm và tín thác vào Chúa quan phòng theo gương Mẹ Ma-ri-a.

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa luôn đồng hành với con dân nơi Giáo xứ Thủy Trú trên mọi nẻo đường, và giúp mọi người sống xứng đáng làm con cái Chúa trong bậc sống của mình.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top