Giáo xứ Thủy Trú

GIÁO XỨ THỦY TRÚ

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thủy Trú, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021 (đón nhận Tin Mừng năm 1887)

Quan thầy: Thánh Matthia, tông đồ (14/5)

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm …

Số giáo dân: 1412 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phaolô Phạm Văn Mạnh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tri Thủy

+ Giáo họ Vĩnh Xuân


Lịch sử ngôi Thánh Đường: lúc đầu được các Cố Tây ở Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên giúp đỡ xây dựng nhà Nguyện bằng gỗ lợp lá tranh, miễn sao có nơi để mọi người đến cầu nguyện là đủ.

Đến năm 1917 được các Cố cho mở lò đóng ghạch để lấy ghạch xây nhà thờ và có cha phó Thảo phụ trách trong việc này, nên cha cử cụ đốc Thân lên kế hoạch kiến thiết xây nhà thờ. Nhà thờ kiến trúc theo kiểu Tây Phương, với diện tích chiều dài là 28,50m; chiều rộng là 7m; chiều cao là 6,50m; có tháp cao 26m và một chuông. Năm 1952 do chiến tranh, nên Nhà thờ bị sức ép của bom đạn và bị dạn nứt nhiều chỗ. Đến năm 2000 được cha Cố J.M Bùi Tám cho xây lại và lới rộng ra thành 12,50m; chiều cao là 9m ; chiều là dài 36m. tháp chuông vẫn giữ nguyên.

v Cơ sở trong giáo họ gồm có:

– Diện tích khuôn viên Nhà thờ là 1440m2

– một nhà dạy giáo lý (ba gian)

– một nhà mái bằng là nơi sinh hoạt và học kinh bổn

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Thủy Trú chầu Mình Thánh Chúa 2020

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top