Hồng phúc ngày chầu Thánh Thể của Giáo họ Sơn Tượng 

Chúa Nhật XII thường niên, ngày 25/06/2023, Giáo họ Sơn Tượng, thuộc Giáo xứ Giang Xá, Giáo hạt Chính Tòa, long trọng chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho các tín hữu trong ngày chầu Thánh Thể, cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Hải đã mời gọi các hội đoàn tĩnh tâm, hầu đón nhận ơn Chúa. 

Vào lúc 6h00, Cha Giu-se hiệp dâng Thánh lễ khai mạc ngày chầu cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo họ. Sau Thánh lễ, cha xứ Giu-se đã đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn trong giáo xứ, giáo họ đến thông công giờ chầu Thánh Thể.

Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do cha cố Phê-rô Nguyễn Văn Nghị chủ sự. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của quý Cha, quý Sơ cùng với đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài giáo họ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phê-rô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một Giáo hội hiệp hành, đồng thời hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã thương ban cho giáo họ, nhất là trong ngày chầu này.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng, cha Đa-minh Hoàng Thế Bằng, chính xứ Cát Ngòi, lặp lại lời Thầy Chí Thánh là “Đừng sợ”. Ngài mời gọi mỗi tín hữu can đảm sống thật, hành động thật và tin tưởng phó thác nơi Chúa; Đừng sợ những khó khăn thử thách trong đời sống Ki-tô hữu nhưng biết đón nhận và khám phá ra ý nghĩa của đau khổ. Ngang qua đó, mỗi người sẽ thấy cùng đích của cuộc đời nằm ở nơi Thiên Chúa, từ đó biết cậy dựa vào Ngài mà thay đổi cuộc sống, sống khiêm nhường và hiệp thông với anh chị em.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Đúng 17h, Cha xứ Giu-se dâng Thánh lễ tạ ơn trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng.

BTT Giáo xứ Giang Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top