Giáo họ Sơn Tượng – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ SƠN TƯỢNGgh sơn tượngNhà thờ giáo họ Sơn Tượng

Giáo xứ Giang Xá

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 82 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân

Linh mục phó xứ:

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Sơn Tượng – Giáo xứ Giang Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top