Lịch lễ dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 tại trung tâm hành hương Bằng Sở

LỊCH LỄ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Tại giáo xứ Bằng Sở – TTHH Thánh Phê-rô Lê Tùy

Thứ 6, ngày 24/01/2020 (30 Tết) – Tâm tình tạ ơn

* 6h00: Thánh lễ Tất niên

* 22h00: Thánh lễ Giao thừa

* Cha Xứ, Vị đại điện BMV và hội đoàn hái lộc sau bài giảng. Cộng đoàn hái lộc sau Thánh lễ.

Thứ 7, ngày 25/01/2020 (01 Tết) – Cầu bình an cho Năm Mới

* 6h00: Thánh lễ Tân niên (Đồng tế)

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Chúa Nhật, ngày 26/01/2020 (02 Tết) – Kính nhớ tổ tiên

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh lễ – Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự.

* 16h00: Thánh Lễ (Thiếu nhi)

* 19h00: Thánh Lễ

Thứ 2, ngày 27/01/2020 (03 Tết) – Thánh hóa công ăn việc là

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh Lễ – Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn chủ sự.

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Thứ 3, ngày 28/01/2020 (04 Tết)

Kinh sáng

* 9h00: đón Đức Tổng Giuse

* 10h30: Thánh lễ do Đức Tổng chủ sự.

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Thứ 4, ngày 29/01/2020 (05 Tết)

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh Lễ do Đức Cha Lôrensô chủ sự.

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Thứ 5, ngày 30/01/2020 (06 Tết)

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh lễ do Đức Cha Giuse Yến chủ sự.

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Thứ 6, ngày 31/01/2020 (07 Tết)

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh lễ do Cha Phanxicô Xaviê Quản hạt Lý Nhân chủ sự. 

* 15h30: Thánh lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

Thứ 7, ngày 01/02/2020 (08 Tết) – Chủ đề: Tu sĩ, chủng sinh nên thánh

* Kinh sáng

* Đón Đức Tổng Giám Mục Giuse

* 10h30: Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự.

* 19h00: Thánh lễ

Chúa Nhật, ngày 02/02/2020 (09 Tết)

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh lễ do Cha Quản hạt Chính tòa chủ sự.

* 16h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)

* 19h00: Thánh lễ

Thứ 2, ngày 03/02/2020 (10 Tết)

* Kinh sáng

* 10h30: Thánh lễ do Cha Quản hạt Nam Định chủ sự.

15h30: Thánh Lễ

* 19h00: Chầu Thánh Thể

——————-

*Ghi chú:

Các Thánh lễ Sáng-Trưa, Các Đức Cha và Cha Xứ: Ca đoàn 1, 2 đảm nhận.

Các Thánh lễ các Cha Quản hạt và Cha quý hương: Ca đoàn của các Cha phục vụ.

Các Thánh lễ và Chầu, chiều và tối: phục vụ theo ngày của các Hội.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top