Thông báo mới nhận

Lịch tĩnh tâm mùa Chay và Tuần thánh 2024 tại các nhà thờ nội thành Hà Nội

Quận Hoàn Kiếm (Nhà thờ Chính Tòa; Hàm Long)

Quận Ba Đình (Nhà thờ Cửa Bắc)

Quận Hai Bà Trưng (Nhà thờ Tân Lạc, Trung Trí)

Quận Đống Đa (Nhà thờ Thái Hà, Hàng Bột)

Quận Tây Hồ (Nhà thờ Thượng Thụy, An Thái)

Quận Hoàng Mai (Nhà thờ Thịnh Liệt, Pháp Vân, Yên Duyên, Khuyến Lương, Nam Dư)

Quận Hà Đông (Nhà thờ Hà Đông, Yên Lộ)

Huyện Thanh Trì (Nhà thờ Đồng Trì, Vạn Phúc)

Quận Từ Liêm (Nhà thờ Phùng Khoang, Trung Văn, Văn Phái, Cổ Nhuế, Đình Quán, Phúc Lý, Hoàng Thôn, Phú Mỹ, Ngọc Mạch)

——————–

QUẬN HOÀN KIẾM

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI
Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Hai, Tư, Năm (18-20/03/2024)
+ 18h00: Giảng tĩnh tâm – Giải tội
+ 18h45: Thánh lễ

Thứ Sáu (22/3/2024)
+ 18h00: Sám hối cộng đồng và ban bí tích Hòa Giải do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự.

Chúa nhật Lễ Lá (24/03/2024)
– Các Thánh lễ như Chúa nhật hàng tuần: 5h00, 7h00, 8h30, 10h00 (Tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)
+ 8h30: Thánh lễ khai mạc (rước lá trọng thể)
+ 18h00: Thánh lễ khai mạc do Đức TGM Giu-se chủ sự (rước lá trọng thể)

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh (25-27/03/2024)
+ 5h30: Thánh lễ
+ 18h30: Thánh lễ – Sau Thánh lễ, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03/2024)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03/2024)
+ 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự
+ 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03/2024)
+ 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự

Chúa nhật Phục sinh (31/03/2024)
+ Thánh lễ: 7h00, 9h00 (Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự), 10h30 (tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)

NHÀ THỜ HÀM LONG
21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Tư đến Sáu (13 – 15/3)
+ 19h00 – 19h30: Thánh lễ
+ 19h30 – 20h30: Giảng tĩnh tâm (Lm. Giu-se Đỗ Đình Tư, Dòng Chúa Cứu Thế)
+ 20h30 – 22h00: Chầu Mình Thánh – Giải tội
(Ngày 13/3 giảng đặc biệt cho các hội đoàn)

Thứ Tư (20/3): Các ca đoàn tĩnh tâm
+ 19h00 – 19h30: Thánh lễ
+ 19h30 – 20h30: Giảng tĩnh tâm (Lm. Giu-se Nguyễn Thể Hiện, Dòng Chúa Cứu Thế)

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 16h30, 18h30 và 20h00

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh (25-27/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ
+ 19h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2024)
+ 5h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00
+ 7h30: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể
+ 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
+ 15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
+ 20h30: Ngắm sự thương khó Chúa – Ngắm Dấu đanh Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2024)
+ 7h30: Kinh Sách trọng thể
+ 10h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
+ 21h00: Vọng Phục sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 16h30, 18h30 và 20h00

QUẬN BA ĐÌNH

NHÀ THỜ CỬA BẮC
56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 10h30 (tiếng Anh) và 19h00

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh (25-27/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ
+ 19h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2024)
+ 6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00
+ 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
+ 18h30: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h30: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
+ 20h30: Ngắm sự thương khó Chúa. Hôn chân Chúa đến hết ngắm

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2024)
+ 9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
+ 21h00: Vọng Phục sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 10h30 (tiếng Anh) và 19h00

NHÀ THỜ GIẢNG VÕ
766 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Lễ Lá (23/3)
+ 19h15: Làm phép lá – Rước lễ – Thánh lễ

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ Thánh lễ: 16h30 (Thiếu nhi), 20h00

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 18h30: Thánh lễ
+ Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
(Lưu ý: Riêng thứ Tư thêm ngắm Dấu Đanh và có giải tội trong khi ngắm cả 3 ngày)

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00 (có giải tội)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể
+ 20h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su (sau nghi thức có giải tội)

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 8h00 đến 10h30: Giải tội
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 15h30 (Thiếu nhi), 20h00

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ 6h30: Làm phép lá – Rước lá – Thánh lễ

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ 6h30: Thánh lễ

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

NHÀ THỜ TÂN LẠC
17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Tư – Năm (13 – 14/3)
+ 19h00: Giảng tĩnh tâm – Thánh lễ – Giải tội

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau Thánh lễ Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ Thánh lễ: 18h00
+ Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh Chúa

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự Thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức vượt qua

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 8h00, 18h00

NHÀ THỜ TRUNG TRÍ
172 Đê Trần Khát Trân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Sáu (22/3): Dành cho Thiếu nhi
+ 18h00 – 18h45: Giảng tĩnh tâm
+ 19h00: Thánh lễ
+ 19h45: Giải tội

Chúa Nhật (17/3): Dành cho người lớn
+ 19h00: Thánh lễ
+ 20h00: Giảng tĩnh tâm
+ Giải tội trong và sau giờ nghe giảng
(Lưu ý thêm: Trong mùa Chay và Tuần Thánh, giải tội trước và sau mỗi Thánh lễ)

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 16h30 và 19h00

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ 19h45: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ 20h30: Chầu Mình Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
+ 20h00: Hôn chân Chúa Giê-su và nguyện ngắm

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h30: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 16h30 và 19h00

QUẬN ĐỐNG ĐA

NHÀ THỜ THÁI HÀ
180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 5h30, 8h00, 10h00, 16h00, 18h00 và 20h00
+ Thánh lễ có kiệu lá lúc 5h30 và 16h00

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần thánh (25-27/3/2024)
+ Thánh lễ: 5h30 và 18h30
+ Sau Thánh lễ 18h30, ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần thánh (28/3/2024)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly (Dành cho thiếu nhi)
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc ly (Dành cho cộng đoàn). Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần thánh (29/3/2024)
+ 15h30: Đi Đàng Thánh giá (Dành cho thiếu nhi và người cao tuổi)
+ Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 19h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể
+ Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần thánh (30/3/2024)
+ 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi
+ 18h00: Canh thức Vượt Qua (Dành cho thiếu nhi)
+ 21h00: Canh thức Vượt Qua (Dành cho cộng đoàn)

Chúa Nhật Phục sinh
+ Thánh lễ: 5h30, 8h00, 10h00, 16h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ HÀNG BỘT
162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (Thiếu nhi), 17h00 và 19h00
(trước các Thánh lễ có cử hành nghi thức làm phép lá)

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 5h30: Thánh lễ
+ 18h30: Tĩnh tâm – Thánh lễ – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su – Giải tội
(Giảng tĩnh tâm thứ Hai: Cha Phê-rô Vũ Lương Chinh, O.F.M.
Giảng tĩnh tâm thứ Ba, Tư: Cha Giu-se Đỗ Văn Đức)

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 18h30: Cử hành nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (Thiếu nhi), 17h00 và 19h00

QUẬN TÂY HỒ

NHÀ THỜ AN THÁI
460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Lễ Lá (23/3)
+ 19h00: Làm phép và Rước Lá – Thánh lễ

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ 6h30: Làm phép Lá – Thánh lễ
+ 17h00: Làm phép Lá – Thánh lễ
+ 19h00: Làm phép lá – Thánh lễ

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau Thánh lễ, Ngắm 15 Sự thương khó Đức Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly. Sau Thánh lễ kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm
+ Chầu Thánh Thể đến 24h00. Sau đó, cộng đoàn Chầu trong thinh lặng

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
+ 19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa – Suy tôn Thánh Giá
+ Ngắm 15 Sự thương khó Đức Chúa Giê-su. Trong lúc ngắm, cộng đoàn hôn chân Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h30: Ngắm 15 Sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức vượt qua

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ 6h30: Thánh lễ
+ 17h00: Thánh lễ
+ 19h00: Thánh lễ
(Lịch giải tội: Sau các Thánh lễ lúc 19h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Tuần Thánh)

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY
409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Tư – Năm Tuần Thánh (20 – 21/3)
+ 17h30: Giảng tĩnh tâm (Đức Hồng y Phê-rô)
+ 18h15: Thánh lễ

Thứ Sáu (22/3)
+ 18h00: Sám hối cộng đồng (Đức Hồng y Phê-rô)
+ Sau đó, các cha ngồi tòa giải tội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ Thánh lễ: 9h30 (Thiếu nhi),18h00 và 20h00

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 18h00: Kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 09h00 (Thiếu nhi), 18h00 và 20h00

QUẬN HOÀNG MAI

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)
111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Tư – Năm Tuần Thánh (20 – 21/3) (Không có lễ sáng)
+ 19h00: Thánh lễ – Kết hợp suy niệm tĩnh tâm trong bài giảng
+ 19h45: Giải tội

Thứ Sáu (22/3/2024)
+ 18h30: Chầu Thánh Thể
+ 19h00: Thánh lễ – Kết hợp suy niệm tĩnh tâm trong bài giảng
+ 19h45: Giải tội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+Thánh lễ: 5h30, 8h00 (Thiếu nhi), 16h00, 18h00, 20h00
+ Các Thánh lễ, làm phép lá tại sân tháp nhà thờ
+ Các Thánh lễ hát Bài Thương Khó (Passio), ngoại trừ Thánh lễ 8 giờ Chúa nhật dành cho trẻ em

Thứ Hai Tuần Thánh (25/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Ba Tuần Thánh (26/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su và ngắm Dấu Đanh

Thứ Tư Tuần Thánh (25/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 23h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 19h00: Kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 5h30, 08h00 (Thiếu nhi), 16h00, 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ PHÁP VÂN
Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

Thứ Tư đến thứ Bảy (20 – 23/3/2024)
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h30: Giảng tĩnh tâm (Cha An-tôn Trần Văn Phú)
+ 20h00: Thánh lễ
(Giờ giải tội: 19h00 – 19h30 và 21h00 – 22h00)

Thứ Hai đến Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su – Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Ngắm rằng
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 19h00: Đi đàng Thánh giá
+ 19h30: Ngắm dấu đanh
+ 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su – Hôn chân Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm Bảy sự Thương Khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (Thiếu nhi), 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ YÊN DUYÊN
Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Tư đến thứ Sáu Tuần Thánh (20 – 22/3/2024)
+ 19h30: Giảng tĩnh tâm (Cha xứ Giu-se Nguyễn Ngọc Hinh)
+ 20h15: Thánh lễ

Thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Ngắm rằng
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 19h00: Đi đàng Thánh giá
+ 19h30: Ngắm dấu đanh
+ 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm Bảy sự Thương Khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh
+ Thánh lễ: 10h00 (Thiếu nhi) và 18h30

NHÀ THỜ NAM DƯ
30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Chúa nhật lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30 và 19h00.

Thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 17h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h30: Đi đàng Thánh giá
+ 18h30: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 20h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30 và 19h00.

QUẬN HÀ ĐÔNG

GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG
Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Chúa Nhật V Mùa Chay (17/3)
+ 8h00: Dành cho thiếu nhi:

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay (21/3)
+ 19h00: Dành cho người lớn và sám hối cộng đồng
+ 19h30: Giải tội (các ngày thường trong tuần)

Thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly (sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể
+ 11h00: Ngắm rằng
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 8h00: Kinh sách – Kinh sáng trọng thể
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 5h30, 8h00 (Thiếu nhi), 17h00 và 19h30

NHÀ THỜ YÊN LỘ
Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Chúa nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 8h30 và 18h30

Thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 5h30: Thánh lễ
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h30: Thánh lễ Tiệc ly (sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 11h00: Ngắm rằng
+ 18h30: Suy tôn Thánh giá
+ 20h30: Ngắm đàng Thánh giá trọng thể

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h30: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 16h30

HUYỆN THANH TRÌ

NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Chúa nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 7h30 và 17h00

Thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh (25 – 27/3)
+ 18h15: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h30: Thánh lễ Tiệc ly

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h15: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội nhân loại
+ 20h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 7h30 và 17h00

NHÀ THỜ VẠN PHÚC
Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly (sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 23h30)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 15h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể
+ 18h00: Suy tôn Thánh giá – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 5h00, 8h00 và 19h00

QUẬN TỪ LIÊM

NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG
Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Thứ Tư – Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay (20 – 21/3)
+ 19h00: Thánh lễ
+ 19h30: Giảng tĩnh tâm (Lm. Giu-se Trịnh Duy Suýt, Dòng Tên)

Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay (22/3)
+ 18h00: Sám hối cộng đồng
+ 18h30 – 20h30: Giải tội (Quý cha giáo Đại Chủng viện ngồi tòa)

Chúa Nhật Lễ Lá (24/03)
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (thiếu nhi), 16h00, 18h00 và 20h00

Thứ Hai đến thứ Tư (25 – 27/03)
+ 19h00: Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03)
+ 18h00: Thánh lễ
+ 19h00: Ngắm sự thương khó Chúa Giê-su
+ 20h00: Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03)
+ 15h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su
+ 18h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 20h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể tại quảng trường Đức Mẹ

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 19h30: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/03)
+ 6h15: Rước Kiệu Chúa Phục Sinh
+ Thánh lễ: 7h00, 9h00 (thiếu nhi), 16h00, 18h00 và 20h00

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03)
+ 18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
+ 19h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 20h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 19h00: Thánh lễ Vọng Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/03)
+ 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ TRUNG VĂN (Giáo xứ Phùng Khoang)
Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03)
+ 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03)
+ 18h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
+ 19h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 20h30: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

 Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 19h00: Thánh lễ vọng Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/03)
+ 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ CỔ NHUẾ
Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay (21/3)
+ 18h45: Giảng tĩnh tâm – Chủ đề “Trở về cùng Cha” (Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu)
+ 19h30: Thánh lễ
+ 20h15: Chầu Thánh Thể – Giải tội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ Thánh lễ: 6h00; 8h30 (Thiếu nhi); 16h00; 18h00 và 20h00

Thứ Hai – Ba Tuần Thánh (25 – 26/3)
+ 18h30: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su

Thứ Tư Tuần Thánh (27/3)
+ 18h30: Thánh lễ
+ Sau lễ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su và ngắm Dấu Đanh

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly. Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể + Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Canh thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h00; 8h30 (Thiếu nhi); 16h00; 18h00 và 20h00

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG THÔN (Xứ Cổ Nhuế)

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ 7h00: Thánh lễ

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ 7h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ HỌ PHÚ MỸ (Xứ Cổ Nhuế)

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3)
+ 18h00: Thánh lễ

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ 18h00: Thánh lễ

NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN 
Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 8h00 (thiếu nhi) và 20h00

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh (25-27/3/2024)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h30: Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2024)
+ 9h00: Kinh Sách trọng thể
+ 18h00: Suy niệm đàng Thánh giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2024)
+ 9h00: Kinh Sách trọng thể
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Vọng Phục sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 8h00 và 20h00

NHÀ THỜ PHÚC LÝ (Thuộc giáo xứ Đình Quán)
Xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (24/3/2024)
+ Thánh lễ: 18h00

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh (25-27/3/2024)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h30: Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 10h30

NHÀ THỜ NGỌC MẠCH
357 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

* Tĩnh tâm

Thứ Tư đến thứ Sáu (20 – 22/03)
+ 19h00: Thánh lễ – Tĩnh Tâm
+ Sau Thánh lễ, có quý cha giải tội

* Tuần Thánh

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Lễ Lá (23/03)
+ 19h00: Giáo Xứ Ngọc Mạch
+ 19h00: Giáo họ Kim Hoàng

Chúa Nhật Lễ Lá (24/03)
+ Thánh lễ: 7h00, 10h00, 17h00 và 19h00

Thứ Hai đến thứ Tư (25 – 27/03)
+ 5h30: Thánh lễ
+ 18h00: Ngắm đứng 15 sự thương khó Chúa Giê-su
+ 19h00: Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ 20h15 – 23h45: Chầu Thánh Thể (theo danh sách đăng ký)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03)
+ 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03)
+ 05h30: Đi đàng Thánh Giá
+ 20h30: Canh thức vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/03)
+ Thánh lễ: 07h00, 10h00, 17h00 và 19h00 (tại Giáo xứ Ngọc Mạch)
+ Thánh lễ: 19h00 (tại Giáo họ Kim Hoàng)

Scroll to Top