Lm. An-tôn Trịnh Duy Công

Lm. An-tôn Trịnh Duy Công

Chính xứ Đồng Đội

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Đồng Đội, Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top