Ngày chầu ân phúc tại Giáo xứ Xuy Xá

Chúa nhật XIV thường niên, ngày 07/7/2024, Giáo xứ Xuy Xá cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận trong bầu khí tràn đầy tình hiệp thông và trang trọng.

Sau Thánh lễ thiếu nhi lúc 7h00, Cha xứ Giu-se Bùi Văn Hoàn đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu. Dù thời tiết nóng bức, nhưng với lòng yêu mến bí tích Thánh Thể và tình hiệp thông, anh chị em từ các xứ lân cận đã tề tựu về Giáo xứ Xuy Xá thông công những giờ chầu thiêng liêng.

Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 với sự hiện diện của Cha Giu-se Vũ Đình Du – Quản hạt Mỹ Đức-Hòa Bình, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, các giờ chầu tiếp tục được cử hành. Đến 16h30, cộng đoàn long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh khuôn viên nhà thờ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày chầu.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn. Xin Chúa ngự đến và ban ân sủng, giúp chúng con sống thánh thiện và yêu thương nhau. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho gia đình và cộng đoàn Giáo xứ chúng con.

Được biết, trước đó, Cha xứ Giu-se đã tổ chức tam nhật Chầu Thánh Thể giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn hướng về Chúa, suy ngẫm về tình yêu và sự hi sinh của Chúa dành cho nhân loại.

BTT Gx. Xuy Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang