Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

GIÁO XỨ XUY XÁ (KẺ NGƯỜM)

gx xuy xaNhà thờ giáo xứ Xuy Xá

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e (29/9)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3440 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Bùi Văn Hoàn

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hoan Hợp

+ Giáo họ Tân Độ

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Xuy Xá chào đón Linh mục chính xứ Giuse Bùi Văn Hoàn

Giáo xứ Xuy Xá: Thánh lễ xưng tội rước lễ lần đầu và kết thúc tháng Mân Côi

Hân hoan mừng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại giáo xứ Xuy Xá

Thánh lễ khai giảng năm học mới tại giáo xứ Xuy Xá

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top