Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Từ Châu năm 2024

Chúa nhật, ngày 16/6/2024, Giáo xứ Từ Châu thuộc Giáo hạt Thanh Oai vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận.

Trước đó, Giáo xứ đã tổ chức tuần Chầu tam nhật từ ngày 13-15/6. Bên cạnh đó, Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Linh đã ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn để dọn mình sốt sắng cho ngày Chầu lượt.

Thánh lễ khai mạc ngày Chầu được cử hành vào lúc 6h00 do Cha xứ Giu-se cử hành. Sau Thánh lễ là các giờ Chầu Thánh Thể của các giáo xứ và hội đoàn.

Thánh lễ đồng tế do Cha Phê-rô Trần Văn Việt – Quản hạt Thanh Oai chủ sự lúc 10h30 với sự hiện hiện của quý cha bản hương, quý cha trong và ngoài Giáo hạt và đông đảo cộng đoàn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Gio-an Nguyễn Huy Thịnh – Chính xứ Canh Hoạch nói đến hạt giống đức tin nơi tâm hồn mỗi người. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn hãy rèn luyện tâm hồn trở nên những mảnh đất tốt để hạt giống đức tin trổ sinh nhiều hoa trái.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn tiếp tục Chầu Thánh Thể trong tâm tình yêu mến và tôn thờ bí tích tình yêu. Ngày Chầu lượt khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 17h30 do Cha xứ Giu-se cử hành.

Cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo xứ có một ngày hồng ân qua việc sùng kính bí tích Thánh Thể. Xin cho mỗi người luôn biết yêu mến và năng chạy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, để kín múc được nguồn ân sủng thiêng liêng trên đường lữ hành trần gian.

BTT Gx. Từ Châu

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang