Sắc lệnh – v/v linh mục tự ý rời bỏ bổn phận quá 5 năm liên tục liên quan đến linh mục Giuse Trần Đình Sơn

LOGO Duc tgm giuse thien png
Toà Tổng Giám mục Hà Nội
40 – Nhà Chung – Hoàn Kiếm
Hà Nội – Việt Nam
 

SẮC LỆNH

V/v linh mục tự ý rời bỏ bổn phận quá 5 năm liên tục

liên quan đến linh mục Giuse Trần Đình Sơn

Dựa theo khoản 2 §1 và khoản 3 trong “Những nguyên tắc Tố tụng về Năng quyền đặc biệt của Bộ Giáo sỹ III”, công bố ngày 18/4/2009 qua Thư Luân lưu Prot. N. 2009 0556,

Tôi là Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, quyết định về trường hợp Linh mục Giuse Trần Đình Sơn. Linh mục Giuse Trần Đình Sơn sinh ngày 24-9-1971, thụ phong linh mục ngày 29-11-2005, thuộc hàng giáo sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội.

Tôi đã đích thân tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng về các dữ kiện của vấn đề liên quan đến linh mục Giuse Trần Đình Sơn bao nhiêu có thể.

Sau khi đã điều tra, tham khảo ý kiến vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và các vị chuyên viên Giáo Luật, với sự chắc chắn luân lý, nay tôi xác định:

Linh mục Giuse Trần Đình Sơn đã tự ý rời bỏ Tổng Giáo phận Hà Nội không xin phép Bề trên đã quá 5 năm liên tục.

Tổng Giáo phận Hà Nội không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc lời nói nào của linh mục Giuse Trần Đình Sơn.

Để đảm bảo kỷ cương của Giáo hội, theo chỉ dẫn của Bộ Giáo sỹ trong Thư Luân lưu Prot. N. 2009 0556, sau 3 tháng kể từ ngày công bố sắc lệnh này, tôi sẽ tiến hành thủ tục giải trừ tình trạng giáo sỹ đối với linh mục Giuse Trần Đình Sơn.

Hà Nội ngày 9  tháng  9 năm 2020

+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
 
lm son
 
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top