Tài liệu học hỏi giáo lý

Ban Giáo lý Tổng Giáo phận kính gửi đến quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và anh chị em giáo dân bản Toát yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và Tài liệu hỗ trợ giảng dạy dành cho Giáo lý viên.

Scroll to Top