Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

———————-

Suy niệm Thánh Tâm Chúa mỗi ngày 

KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con

(Các câu sau cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.

Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là tòa Đấng cực cao cực trọng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy rẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.

Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.

Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Nghe cho chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiên nhường trong lòng.

– Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van, vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Cực Thánh Chúa là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa; chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đã lập phép Mình Thánh để chính Chúa làm của ăn của uống nuôi dưỡng các linh hồn, và ban sự sống thiêng liêng cho loài người. Chúng con xin Chúa cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo hữu có tình yêu nồng nàn để phục vụ Hội thánh và các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, Trái Tim Cực Thánh Chúa là sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng, chúng con trông cậy vào ơn Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho hết thảy chúng con cố gắng làm việc thiện hàng ngày, mà việc trọng nhất là dâng lễ, dự lễ, rước lễ, hãm mình hy sinh, để thực hiện ý Chúa trong bổn phận mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Trái tim Cực Thánh Chúa là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, Chúa đã để một người lính lấy giáo mở Trái Tim Chúa, cho chúng con được tiến vào tận đáy lòng Chúa mà học hỏi các mầu nhiệm thiên linh. Xin cho các đấng bậc trong Hội Thánh chăm chỉ học và giảng Lời Chúa, cho các tâm hồn bé mọn thấu hiểu mầu nhiệm Nước Trời như Chúa đã cầu nguyện cho họ.

Lạy Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu, xin cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và giáo hữu sống thánh thiện, trở nên muối và ánh sáng cho thế gian. Lạy Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Đức Thánh Micae, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cho chúng con chu toàn các công việc mục vụ và tông đồ theo thánh ý Chúa. Amen.

KINH CẦU XIN CHÚA GIÊSU THÀY TẾ LỄ ĐỜI ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu là Thày Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn đời đời, là Đấng Tế Lễ có tính Thiên Chúa, Chúa yêu dấu loài người chúng con là anh em của Chúa, trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục Công giáo, khác nào một dòng máu yêu mến đã vọt lên bởi Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin Chúa đoái thương hằng tiếp tục đổ vào lòng các linh mục của Chúa những ngọn sóng tác sinh của Tình Yêu Lai Láng Vô Biên.

Xin Chúa hãy sống trong mình các linh mục của Chúa, hãy biến các linh mục ấy trở nên Chúa: hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho các linh mục ấy thành những lợi khí của lòng thương xót Chúa, xin Chúa hãy hành động trong mình các linh mục và nhờ các linh mục, xin hãy làm cho các linh mục sau khi đã mặc lấy Chúa nên giống Chúa mọi đàng bởi trung thành theo gương các nhân đức đáng tôn thờ của Chúa, nhân danh Chúa và nhờ sức mạnh của Thánh Linh Chúa, các linh mục ấy làm những công việc chính Chúa đã làm cho thế gian được rỗi.

Lạy Chúa cứu chuộc các linh hồn xin hãy nhìn xem lũ người đông biết bao còn ngủ trong tối tăm lầm lạc. Xin Chúa hãy đếm số những con chiên không trung thành đang lang thang trên miệng vực sâu. Xin Chúa hãy ngắm xem lũ đông những người nghèo khổ, đói khát, dốt nát, yếu đuối; đang rên rỉ trong tình cảnh bỏ rơi.

Xin Chúa hãy trở về với chúng con, nhờ các linh mục của Chúa; xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hãy hành động bởi các linh mục, và lại đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối giây cực thánh của Tình Yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Amen.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

(đọc trong ngày lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu)

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi; nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm thày, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích mến yêu; sau hết chúng con xin đền tội chung các nước hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy; ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Evan cho trọn, nhất là luật yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết ngăn ngừa kẻ người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân! Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm tôi Chúa Cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang