Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH CẦU TRÁI TIM RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

( Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Trái tim Rất Thánh Đức Bà chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy).

Trái tim Rất Thánh Đức Bà đầy ơn phúc.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa xứng đáng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là như hòm chứa Đấng Cứu Thế.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là tòa cả sáng.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hằng mến Đức Chúa Trời cho trọn.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà rất khiêm nhường.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà đã phải đóng đanh trên cây Thánh giá làm một cùng Đức Chúa Giêsu.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay thương xót mọi người.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay yên ủi kẻ âu lo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà cầu bầu cho kẻ có tội và phù hộ cho kẻ lành.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Chúa bầu cho Hội thánh và là mẹ kẻ có đạo.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.

Trái Tim Rất Thánh Đức Bà là Nữ Vương các thánh Thiên thần và các Thánh Nam Nữ.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con

Lạy Trái Tim Rất thánh rất đáng mến Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Để lòng chúng con được sốt sáng nóng nảy mến Chúa như Đức Mẹ vậy.

Lời nguyện

Chúng con lạy ơn Chúa lòng lành vô cùng, Đức Chúa Giêsu là Con Chúa cùng là Con Rất Thánh Đức Bà có lòng thương chúng con thể nào, thì Chúa cũng làm cho Rất Thánh Đức Bà được lòng thương chúng con cũng thể ấy; nhân vì sự ấy chúng con xin Chúa ban ơn cho kẻ có lòng sốt sáng tôn kính Trái Tim cực thanh cực sạch Rất Thánh Đức Bà, được hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang