Thông báo – Chương trình tổng quát mừng lễ Cha Thánh Phêrô Lê Tùy năm 2019

 Chương trình được truyền hình trực tiếp tại đây:

– Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Liên Xứ: https://bit.ly/2nRjegS

– Thánh Lễ Khai Mạc: https://bit.ly/2mVg2Rs

– Đêm Hoan Ca: https://bit.ly/2lJ3BH9

– Dâng Hương: https://bit.ly/2pKYvMD  

– Thánh Lễ Đại Triều: https://bit.ly/2m3CVBk

tthh bang so 2019

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top