Thông báo: Thành lập Văn phòng tiếp nhận trình báo về giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương

Theo hướng dẫn của Tự sắc “Các con là ánh sáng thế gian” (Vos estis lux mundi) do Đức Thánh Cha Phanxico ban hành ngày 09/5/2019, sau khi đã suy tư, cầu nguyện và bàn hỏi với các vị hữu trách trong Tổng Giáo phận, ngày 16/01/2024, Đức cha Giu-se Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã ký quyết định thiết lập Văn phòng tiếp nhận trình báo về giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.

Thành phần nhân sự của Văn phòng bao gồm:

1. Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng: Chánh Văn phòng

2. Cha Giu-se Vũ Văn Viện: Phó Chánh Văn phòng

3. Cha Gio-an Nguyễn Văn Toàn: Thư ký

Mục đích của Văn phòng là tiếp nhận các trình báo về những lạm dụng của các linh mục và tu sĩ liên quan đến những hành động tính dục đối với trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương trong Tổng Giáo phận Hà Nội.

Khái niệm “trẻ vị thành niên” được hiểu là người chưa đủ 18 tuổi trọn.

Khái niệm “những người dễ bị tổn thương” được hiểu là những người ở trong tình trạng yếu ớt, khiếm khuyết về thể lý hoặc tâm lý, hoặc thiếu tự do cá nhân (người thiểu năng hoặc người khuyết tật như tâm thần, câm điếc hay khiếm thị…)

Văn phòng sẽ đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

Thông tin liên lạc nhằm trình báo:

Văn phòng tiếp nhận

40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0384504240

Email: vanphongtiepnhantgphanoi@gmail.com

Việc trình báo được khuyến khích đến gặp trực tiếp tại văn phòng.

Mọi trình báo cần đầy đủ thông tin: ngày, giờ, nơi diễn ra sự việc; ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ người trình báo.

Những trình báo nặc danh sẽ không được cứu xét.

Những trình báo sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo Giáo luật và dân luật.

Hà Nội, ngày 24/01/2024

Linh mục Anphongso Phạm Hùng
Chưởng ấn, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top