Thông báo mới nhận

Thông báo: Thánh lễ truyền chức Phó tế 2024

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 17 tháng 04 năm 2024

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên sẽ truyền chức Phó tế cho 20 chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ Đại triều.

– Thời gian: 9h30, sáng thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

– Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giu-se Hà Nội

Dưới đây là danh sách các ứng viên chức thánh:

1. Phê-rô Trần Văn Biên, sinh năm 1991, Giáo xứ Tướng Loát

2Giu-se Vũ Công Chính, sinh năm 1989, Giáo xứ Hà Ngoại

3. An-tôn Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1987, Giáo họ Thiên, Giáo xứ Tràng Duệ

4. Giu-se Phạm Văn Huy, sinh năm 1989, Giáo xứ Vạn Điểm

5. Giu-se Trần Văn Hưng, sinh năm 1993, Giáo họ Đông Mỹ, Giáo xứ Tụy Hiền

6. Giu-se Lê Văn Khanh, sinh năm 1985, Giáo xứ Tụy Hiền

7. Giu-se Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1990, Giáo xứ Yên Mỹ

8. An-tôn Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1990, Giáo xứ Bút Đông

9. Giu-se Nguyễn Văn Ngũ, sinh năm 1989, Giáo xứ Tân Độ

10. Giu-se Trần Văn Nhuận, sinh năm 1985, Giáo xứ Đồng Đội

11. Gio-an Phạm Văn Phúc, sinh năm 1991, Giáo xứ An Lộc

12. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Văn Quốc, sinh năm 1990, Giáo xứ Văn Quán

13. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1988, Giáo xứ Cẩm Sơn

14. Giu-se Trần Hữu Sức, sinh năm 1987, Giáo họ Phương Trà, Giáo xứ Trung Kỳ

15. Giu-se Bùi Ngọc Tân, sinh năm 1986, Giáo họ Trung Phu, Giáo xứ Trình Xuyên

16. Giu-se Lương Đức Thanh, sinh năm 1991, Giáo xứ Lảnh Trì

17. Giu-se Phạm Văn Thoại, sinh năm 1992, Giáo xứ Vạn Điểm

18. Giu-se Trần Xuân Thủy, sinh năm 1992, Giáo họ Nhà Tòa, Giáo xứ Cát Lại

19. Giu-se Trần Văn Tuân, sinh năm 1990, Giáo xứ Đinh Đồng

20. An-tôn Đặng Đình Vượng, sinh năm 1989, Giáo xứ Đại Ơn

Xin kính mời quý cha, tu sĩ và anh chị em đến hiệp thông Thánh lễ để cầu nguyện cho các tân Phó tế và cho Tổng Giáo phận Hà Nội.

Trân trọng,
Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Scroll to Top