Thông báo mới nhận

Thông báo truyền chức linh mục 2023

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI|
40 phố Nhà Chung – Hà Nội

THÔNG BÁO
TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NĂM 2023

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Linh mục cho các Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội vào lúc 9h30, thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Bằng Sở (Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội):

1. Thầy Giu-se Lương Văn Chính, sinh năm 1984, Giáo xứ Đại Lại

2. Thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1990, Giáo xứ Tân Độ

3. Thầy Giu-se Trần Đình Ngọc, sinh năm 1989, Giáo họ Hạ Giáp, Giáo xứ Gia Trạng

4. Thầy An-tôn Vũ Đình Phúc, sinh năm 1988, Giáo xứ Tân Độ

5. Thầy Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật, sinh năm 1987, Giáo xứ Khoan Vĩ

6. Thầy Giu-se Trần Văn Thích, sinh năm 1989, Giáo xứ Cổ Liêu

7. Thầy Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền, sinh năm 1985, Giáo xứ Đồng Đội

8. Thầy Phao-lô Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, Giáo xứ Hà Thao

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

NB: Xin quý Cha đọc thông báo này tại các nhà thờ trong các Thánh lễ của 3 Chúa nhật: 17/9; 24/9 và 01/10. Xin niêm yết thông báo này tại bảng tin giáo xứ. Xin cám ơn.

 

Lên đầu trang