Thông báo mới nhận

Thông báo: Truyền chức linh mục ngày 03-12-2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 09 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Truyền Chức Linh Mục

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Linh mục  cho các Phó tế có tên dưới đây thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội vào lúc 9h30 ngày 03/12/2020 tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện:

1. Phêrô  NGUYỄN VĂN CAO, sinh năm 1990, Giáo họ Tân Độ, Giáo xứ Xuy Xá.

2. Giuse  PHẠM QUANG ĐĂNG, sinh năm 1984, Giáo họ Vĩnh Dự, Giáo xứ Vĩnh Đà.

3. Giuse  VƯƠNG VĂN ĐỦ, sinh năm 1984, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

4. Giuse  TRẦN MẠNH HIỆP, sinh năm 1983, Giáo họ Trại Hương, Giáo xứ Xuân Bảng.

5. Phêrô  PHẠM VĂN HÙNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Vạn Điểm.

6. Antôn Giuse  PHẠM VĂN HƯNG, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

7. Micae  NGUYỄN HOÀNG NAM, sinh năm 1988, Giáo họ Cao Dương, Giáo xứ An Tập.

8. Giuse PHẠM VĂN THẾ, sinh năm 1983, Giáo họ Hoà Mục, Giáo xứ Đạo Truyền.

9. Giuse  TRẦN NGỌC VÀNG, sinh năm 1985, Giáo họ Thát Đông, Giáo xứ Bảo Long.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424ttgmhn@gmail.com

ung vien linh muc 2020
Scroll to Top