Thông báo mới nhận

Thông báo Truyền chức Phó tế 2023

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

THÔNG BÁO
TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội, vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giu-se Hà Nội.

1. Giu-se Lương Văn Chính, sinh năm 1984, Giáo xứ Đại Lại

2Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1990, Giáo xứ Tân Độ

3. Giu-se Trần Đình Ngọc, sinh năm 1989, Giáo họ Hạ Giáp, Giáo xứ Gia Trạng

4. An-tôn Vũ Đình Phúc, sinh năm 1988, Giáo xứ Tân Độ

5. Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật, sinh năm 1987, Giáo xứ Khoan Vĩ

6. Giu-se Trần Văn Thích, sinh năm 1989, Giáo xứ Cổ Liêu

7. Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền, sinh năm 1985, Giáo xứ Đồng Đội

8. Phao-lô Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, Giáo xứ Hà Thao

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội:
ĐT: 024 3825 4424 
Email: ttgmhn@gmail.com

NBXin quý cha đọc thông báo vào 3 Chúa Nhật ngày: 02/4; 09/4 và 16/4.  Xin thông báo trên bảng tin của giáo xứ.

Scroll to Top