THÔNG BÁO: V/v tạm hoãn ngày mừng lễ Quan thày quý HĐMVGX và các BMV

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

      ỦY BAN GIÁO DÂN

Bảo Long, ngày 07 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tạm hoãn ngày mừng lễ Quan thày quý HĐMVGX và các BMV

Kính thưa : Cha Tổng Đại Diện

Quý Cha Quản hạt

Quý Cha xứ, cha Giám quản cùng quý Cha

Vì dịch bệnh COVID – 19 bùng phát trở lại, Đức Tổng Giuse đã quyết định cho Ủy Ban Giáo Dân chúng con tạm hoãn lại việc tổ chức ngày lễ kính thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích, Quan thày quý HĐMVGX và các BMV trong toàn Tổng Giáo Phận vào thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Sở Kiện.

Uỷ Ban chúng con sẽ xin Đức Tổng sớm tổ chức lại ngày lễ này khi dịch bệnh lắng xuống.

Kính xin quý Cha tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ Ủy Ban chúng con.

Con trân trọng cảm ơn!

T/M Ủy Ban Giáo Dân

Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên

Trưởng ban

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top