Thông báo mới nhận

THÔNG BÁO – Về quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô”

THÔNG BÁO CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
Về quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô”

Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân

Quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô” đã được thiết lập từ năm 1871 do Đức Thánh Cha Piô IX . Mục đích của quỹ này là trợ giúp tài chính đến từ các tín hữu cho Đức Thánh Cha, như dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người kế vị thánh Phêrô đối với nhiều nhu cầu của Giáo hội hoàn vũ và các hoạt động bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn. 

Theo quy định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Hội nghị tháng 4 vừa qua, tất cả các Giáo phận đều quyên góp cho quỹ “Đồng tiền Thánh Phêrô” vào thánh lễ Chúa nhật trước hoặc liền sau lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, tức là ngày 29-6 dương lịch hằng năm.

Để bày tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, và để hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta sẽ tổ chức quyên tiền tại các nhà thờ vào Chúa nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022. Số tiền quyên được xin Quý Cha xứ gửi về Cha Tổng Quản lý, để chuyển về Hội đồng Giám mục.

Xin cám ơn lòng quảng đại của Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Chúa chúc lành cho hết thảy chúng ta.

Hà Nội ngày 18 tháng 6 năm 2022

Alphongsô Phạm Hùng
Chánh Văn Phòng Toà Giám mục Hà Nội

Scroll to Top