Thông báo mới nhận

Thư kêu gọi quyên góp tài chính cho ngày Truyền giáo vào Chúa nhật 18-10-2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Toà THánh, Tổng Giáo phận chúng ta sẽ quyên tiền tại các nhà thờ vào Chúa Nhật 18-10-2020.

truyen giao
Scroll to Top