Tình yêu kỳ diệu nơi Giáo họ Quế Dương Làng 

“Hãy lấy tình yêu đáp trả Tình Yêu”. Đó là lời nhắn nhủ của Cha Giu-se Phạm Hoàng Huy với cộng đoàn Giáo họ Quế Dương Làng thuộc Giáo xứ Giang Xá trong Thánh lễ ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận, ngày 29/10/2013.

Đến với Chúa Giê-su Thánh Thể là dịp để mỗi người tín hữu được trở về với nguồn mạch của tình yêu đích thực. Quả vậy trong suốt gần hai ngày Chầu (ngày 28 – 29/10/2023) vừa qua, cộng đoàn Giáo họ Quế Dương Làng cảm nhận được biết bao ơn lành của Chúa nơi bí tích Thánh Thể.

Sau những giây phút thiêng liêng bên Thánh Thể Chúa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30, do Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. chủ tế, cùng sự hiện diện của Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Hải, quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giu-se Phạm Hoàng Huy, chính xứ Cao Bộ nhấn mạnh “Mến Chúa, yêu người” là giới răn trọng nhất. Để thi hành giới răn đó, mỗi Ki-tô hữu cần “chạy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để được bổ sức, được ban sức mạnh để yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình.” Mượn lời của Á thánh An-rê Phú Yên, Cha Giu-se nhắn nhủ tới cộng đoàn: “Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì vậy mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đáp trả tình yêu của Ngài, đặt để Thiên Chúa là trên hết mọi sự trong đời.”

Sau một ngày sống gần gũi bên Chúa Giê-su Thánh Thể, Thánh lễ tạ ơn lúc 17h00 được cử hành trong bầu khí sốt sắng, giúp mỗi người nhìn lại biết bao hồng ân trong suốt hai ngày qua.

Ước mong mỗi người trong cộng đoàn Giáo họ Quế Dương Làng năng chạy đến với Bí tích Thánh Thể, để có thêm sức mạnh để thực thi giới răn yêu thương cho trọn. Hãy trở nên những cánh tay nối dài để sống bác ái, sống mến Chúa yêu người một cách cụ thể nhất, có như thế chúng ta mới trở thành những môn đệ đích thực của Chúa.

BTT Gx. Giang Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top