Giáo xứ Giang Xá

GIÁO XỨ GIANG XÁ

Thuộc Giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.200 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hải

Linh mục giúp xứ: Gio-an Nguyễn Văn Hải, CMF

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Sơn Tượng

+Giáo họ Quế Bài

+Giáo họ Quế Dương Làng

+ Giáo họ Đại Tụ

+ Giáo họ Di Trạch

+ Giáo họ Dương Liễu

+ Giáo họ Hậu Ái

+ Giáo họ Kim Hoàng

+ Giáo họ Lai Xá

+ Giáo họ Lũng Kênh

+Giáo họ Thượng Cát

+ Giáo họ Trung Thôn

+ Giáo họ Trung Thụy

+ Giáo họ Tu Hoàng

+Giáo họ Yên Bộ

Nhà thờ Giáo xứ Giang Xá

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang Xá: Mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Lên Trời

Giáo xứ Giang Xá – Hân hoan Hội thi Giáo lý 2020

48 em được xưng tội và rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang xá: Bế mạc tháng hoa

Ngày Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Giang Xá

Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang Xá: Cầu nguyện cho mùa xuân truyền giáo

Giáo xứ Giang Xá: Thánh lễ đầu tiên tại đồi Hy Vọng

Giáo xứ Giang Xá: Khai giảng năm học mới và đón Tết Trung thu

Giáo xứ Giang Xá: Thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà mục vụ

Giáo xứ Giang Xá đón mừng Đức Mẹ Thánh Du

Gặp gỡ các gia đình trẻ lần thứ III tại giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang Xá: Gặp gỡ các gia đình trẻ lần thứ hai

Ngày gặp gỡ các gia đình trẻ tại giáo xứ Giang Xá

Ngày chầu lượt tại giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang Xá: Thánh lễ giỗ lần thứ 11 cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Giáo xứ Giang Xá mừng lễ bổn mạng

Giáo họ Sơn Tượng – Giáo xứ Giang Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Thánh lễ an táng linh mục Phaolô Phạm Thừa Huấn tại giáo họ Quế Dương Làng – Giáo xứ Giang Xá

Giáo xứ Giang Xá: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top