Tông Thư Rosarium Virginis Mariae Của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

JP2-Coat

Anh em linh mục thân mến,

Chúng ta sắp bước vào tháng 10, tháng Mân Côi. Tôi xin gửi đến anh em TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIO-AN PHAO-LÔ II để anh em suy niệm mà sống và giúp đỡ giáo dân. Chúng ta phải học hỏi, suy niệm và cầu nguyện, rồi mới chia xẻ cho giáo dân từng phần (những phần nào cần nhất) một cách đơn sơ dễ hiểu.

Tôi cũng trích dẫn bản văn của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về việc chầu Thánh Thể liên kết với chuổi Mân côi để anh em hiểu rõ nếu muốn lần hạt Mân côi trong giờ chầu Thánh Thể thì phải làm nổi bật việc “suy niệm” mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc trong kinh Mân côi.
Thân ái,

+ Phêrô Nguyễn văn Nhơn 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top