Trung tâm hành hương Bằng Sở mừng kỷ niệm 181 năm sinh nhật trên Nước Trời của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

A2WTGPHN – Vào hồi 9g30, ngày 11 tháng 10 năm 2014, tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã về chủ tế Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 181 năm sinh nhật trên Nước Trời của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy. Đồng tế Thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Laurensô và gần 70 linh mục trong và ngoài Tổng Giáo Phận.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Phêrô đã nói lên tình đoàn kết mọi người nên một của các Kitô hữu trong tình yêu mến Cha Thánh Lê Tùy, đã không quản ngại đường xa, từ khắp mọi nơi trở về Bằng Sở nhân ngày lễ kính Ngài.

Tiếp đến, Ngài còn nhấn mạnh thêm vì năm nay là năm Tân Phúc Âm hóa Gia Đình, Ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy noi gương gia đình của Cha Thánh Lê Tùy để học theo tấm gương của Ngài hãy trở nên những chứng tá Tin Mừng của Chúa. Vì tất cả gia đình đều là những chiếc nôi nuôi dưỡng ơn gọi và đào tạo đức tin cho mọi Kitô hữu; Ngài kêu gọi mọi người hãy khẩn khoản nài xin sự cầu bầu của Cha Thánh Lê Tùy cho chúng ta.

Mừng lễ kính Cha Thánh Lê Tùy năm nay cũng là sự kiện đáng ghi nhớ của Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở. Vì nơi đây công xây dựng ngôi Thánh Đường mới đã được khởi sự từ ngày 29 tháng 6 năm 2014 dưới sự cho phép của Bề trên giáo phận. Đây là một trong những biến cố lớn của người dân Bằng Sở nói riêng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ khắp mọi nơi nói chung, cho nên cuối bài giảng, Đức TGM đã chia sẻ thêm về công trình xây dựng Ngôi Thánh Đường mới. Ngài nhấn mạnh việc xây dựng ngôi nhà thờ mới này là để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi thành phần dân Chúa khi đến với Cha Thánh, nên cần đến sự chung tay góp sức của tất cả mọi người như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ của Chúa.

Sau Thánh lễ, quí khách hành hương tiếp tục xếp hàng trong trật tự để hôn kính xương Cha Thánh Phêrô Lê Tùy.

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Bangso/Lethanhpheroletuy2014{/besps}

BTT

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top