Bổ nhiệm 15 tân linh mục lên đường làm mục vụ

Tổng Giáo phận Hà Nội đã đón nhận 15 Tân Linh mục vào ngày 03/12/2021. Sau một ngày các Tân Chức về quê hương cùng gia quyến dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay ngày 05/12 Đức Tổng Giám mục Giuse đã trao giấy bổ nhiệm cho các Tân Chức đi làm mục vụ trong Tổng Giáo phận. Văn thư Bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 12/12/2021.

Danh sách các Tân Linh mục được bổ nhiệm:

1. Lm. Giuse Trần Văn Hùng, Phó xứ Vụ Bản.

2. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải, Phó xứ Hoàng Nguyên.

3. Lm. Giuse Vũ Văn Thoan, Phó xứ Nghĩa Ải.

4. Lm. Phêrô Trần Duy Hương, Phó xứ Vỉ Nhuế.

5. Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh, Phó xứ Động Linh.

6. Lm. Giuse Vũ Duy Giáp, Phó xứ Sở Kiện.

7. Lm. Gioan Phạm Văn Đát, Phó Ban Truyền Thông.

8. Lm. Giuse Đặng Văn Khoa, Phó xứ Lảnh Trì.

9. Lm. Giuse Đinh Văn Long, Phó xứ Khoan Vỹ.

10. Lm. Phaolô Trần Văn Minh, Phó xứ Phú Đa.

11. Lm. Antôn Lê Văn Quyết, Phó xứ Lưu Xá.

12. Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng, Phó xứ Bàng Ba.

13. Lm. Phêrô Trần Văn Vũ, Phó xứ An Phú.

14. Lm. Gioan B. Mai Văn Trường, Phó xứ Xuân Bảng.

15. Lm. Gioan Tạ Đức Vượng, Phó xứ Hà Đông.

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top