Các ủy ban

1. UB Ơn gọi: Lm. Toma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

2. UB Thánh nhạc: Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

3. UB Tu sĩ: Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên

4. UB Giáo lý: Lm. Giuse Vũ Quang Học

5. UB Giáo dân: Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên

6. UB Phụng tự: Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

7. UB Bác ái – Xã hội: Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang

8. UB Loan báo Tin mừng: Lm. Antôn Trần Quang Tiến

9. UB Di dân: Lm. Giuse Trần Viết Tiềm

10. UB Sinh viên: Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

11. UB Truyền thông: Lm. Gioan Phạm Văn Đát

12. UB Giới trẻ: Lm. Phanxico X. Trần Truyền Giáo

13. UB Ngoại kiều: Lm. Anphongso Phạm Hùng

14. UB Xây dựng: Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

15. UB Thiếu nhi: Lm. Giuse Đào Trọng Thành

16. UB Công lý và Hòa bình: Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

17. UB Hôn nhân và Gia đình: Lm. Giuse Trần Văn Được

18. UB Giáo dục: Lm. Alphongxo Phạm Hùng

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top