Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2022

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, chọn tên của Linh mục cần biết)

Lm. Giu-se Vũ Đức An 
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban
Chính xứ Bình Cách

Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
Chính xứ Kẻ Nghệ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Bình
Chính xứ Đồng Yên, kiêm nhiệm Cao Đường

Lm. Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh
Chính xứ Hàng Bột – Đặc trách Thánh nhạc

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao
Phó xứ Vĩnh Trị

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Du học Rôma

Lm. Al-phong-sô Nguyễn Ngọc Châu
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chí
Đặc trách Đồi Cả, Ba Rường, Đồi Kỳ

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến
Chính xứ Mạc Thượng

Lm. Gio-an Trần Văn Chiều
Chính xứ Trại Mới

Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chiểu
Chính xứ Trung Đồng, kiêm nhiệm Ninh Mật

Lm. Giu-se Phan Văn Chỉnh
Chính xứ Vũ Điện

Lm. Phê-rô Đỗ Văn Chung
Chính xứ Hoàng Xá

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Chung
Phó xứ Bái Xuyên

Lm. Phê-rô Trần Văn Chương

Lm. An-tôn Trịnh Duy Công
Chính xứ Đồng Đội

Lm. Gio-an Lê Trọng Cung
Chính xứ An Lộc – Vạn Điểm

Lm. Giu-se Trần Ngọc Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Hoàng Kim Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Phao-lô Đỗ Tùng Cương
Giám quản Đào Duyên

Lm. Phê-rô Lê Anh Cường
Giúp xứ An Lộc, thường trực họ Đằng Động

Lm. Giu-se Bùi Văn Cường
Chính xứ Trình Xuyên

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Diễm
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
Chính xứ Bảo Long – Như Thức

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
 Văn phòng và quản lý khoa Thần học Đại Chủng Viện

Lm. Giu-se Vũ Đình Du
Chính xứ Nghĩa Ải

Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng
Chính xứ Cẩm Cơ – Đặc trách Truyền giáo

Lm. Phao-lô Trần Xuân Dũng
Phó xứ Đồng Gianh

Lm. Đa-minh Trần Văn Đà
Du học Roma

Lm. Giu-se Phạm Quang Đăng
Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Lm. Gio-an Phạm Văn Đát
Phụ trách Truyền Thông

Lm. Giu-se Vương Văn Đệ
Chính xứ Ngọc Lũ, kiêm nhiệm Tử Thanh

Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn
Chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên

Lm. Giu-se Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Tường Loan

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Chính xứ Tụy Hiền – Vạn Thắng

Lm. Giu-se Vương Văn Đủ
Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Lm. Giu-se Nguyễn Anh Đua
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giu-se Đỗ Văn Đức
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giu-se Hoàng Minh Giám
Chính xứ Vĩnh Trị

Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng
Chính xứ Đại Lại, kiêm nhiệm xứ Tiên Hào

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo
Chính xứ Đồng Gianh – Đặc trách Giới trẻ

Lm. Giu-se Bùi Văn Giáp
Chính xứ Lường Xá

Lm. Giu-se Vũ Duy Giáp
Phó xứ Sở Kiện

Lm. Gio-an B. Phan Văn Hà
Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi, Tướng Loát

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hải
Phó xứ Hoàng Nguyên

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải
Chính xứ Giang Xá

Lm. Giu-se Trần Khắc Hạnh
Chính xứ Dưỡng Thọ

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Hân
Chính xứ Phú Mỹ

Lm. Giu-se Nguyễn Ngọc Hinh
Chính xứ Yên Duyên, kiêm nhiệm Pháp Vân

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hinh
Giúp Đại Chủng Viện – Khoa Triết Học

Lm. Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp
Chính xứ Mường Cắt – Mường Đổn

Lm. Giu-se Trần Mạnh Hiệp
Phó xứ Tiêu Hạ – Thường trực Trung Lương

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hiệu
Phó xứ Gia Trạng

Lm. Giu-se Vũ Quang Học
Đặc trách lớp Tu đức Đại Chủng Viện

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa
Chính xứ An Phú – Đinh Đồng

Lm. Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan
Chính xứ Mường Riệc

Lm. Giu-se Bùi Văn Hoàn 
Chính xứ Xuy Xá

Lm. An-tôn Bùi Văn Hoạt
Phó xứ Thạch Bích

Lm. Giu-se Vũ Đình Hồi
Phó xứ Đồng Chiêm – Thường trực Bắc Sơn

Lm. Giu-se Trần Đức Hội
Chính xứ An Khoái – Văn Quán

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Huy 
Chính xứ Phú Ốc

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Huy
Chính xứ Động Linh

Lm. Giu-se Phạm Hoàng Huy
Chính xứ Cao Bộ

Lm. Al-phong-sô Phạm Hùng
Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM
Phụ trách Ngoại kiều – Chính xứ Hàm Long

Lm. Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng
Chính xứ Hoà Khê

Lm. Phê-rô Nguyễn Phú Hùng
Chính xứ Lưu Xá, kiêm nhiệm Mỹ Hạ

Lm. Phan-xi-cô Vũ Quang Hùng
Chính xứ Phú Lương

Lm. Phê-rô Phạm Văn Hùng
Phó xứ Mạc Thượng – Thường trực Đồng Phú

Lm. Giu-se Trần Văn Hùng
Phó xứ Vụ Bản

Lm. Giu-se Đỗ Hữu Huynh
Phó xứ Bút Đông

Lm. Giu-se Trịnh Duy Hưng
Chính xứ Mỗ Xá

Lm. An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng
Phó xứ Lảnh Trì – Thường trực Yên Mỹ

Lm. Phê-rô Trần Duy Hương
Phó xứ Vỉ Nhuế

Lm. Lu-ca Loan Phạm Xuân Hướng
Phó xứ Bút Đông – Thường trực Vạn Lương

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu
Chính xứ Măng Sơn

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hy
Chính xứ Xuân Bảng, kiêm nhiệm Lập Thành
Quản Hạt Nam Định

Lm. Giuse Nguyễn An Khang
Nghỉ dưỡng

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Khánh
Chính xứ Bái Đô

Lm. Giuse Đặng Văn Khoa
Phó xứ Mỹ Thượng – Thường trực An Hòa

Lm. Giuse Ngụy Thành Khương
Chính xứ Hà Thao

Lm. Giu-se Nguyễn Cường Khang
Chính xứ Đồng Trì

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Khích
Chính xứ Tân Lang

Lm. Giu-se Đỗ Văn Kiên
Giúp xứ Thụy Ứng

Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Kiều
Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

Lm. Giu-se Nguyễn Hữu Lam 
Chính xứ Sở Hạ

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Lanh
Chính xứ Yên Lộ

Lm. Giu-se Mai Xuân Lâm
Chính xứ Bút Đông

Lm. Phê-rô Trần Ngọc Lâm
Chính xứ Vân Đình, quản nhiệm Giang Soi

Lm. Lu-ca Vũ Công Liêm
Chính xứ Tầm Khê (Chằm Hạ) – Long Đầm

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Liên
Chính xứ Cổ Nhuế
Đặc trách Giáo dân

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên
Chính xứ Vụ Bản

Lm. Giu-se Chu Mạnh Linh
Phó xứ Đồng Bào

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Linh
Chính xứ Từ Châu 

Lm. Giu-se Đỗ Văn Long
Phó xứ Nam Định

Lm. Giu-se Đinh Văn Long
Phó Đặc trách Ứng sinh, Phó Quản lý Tòa Giám mục

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Long
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long
Chính xứ Lảnh Trì – Yên Mỹ

Lm. Giu-se Trần Ngọc Long 
Chính xứ Chuyên Mỹ

Lm. Phao-lô Vũ Đức Long
Du học Pháp

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Xuân Lự
Chính xứ Tân Độ

Lm. An-tôn Trần Duy Lương
Chính xứ Thượng Thuỵ – Văn Phái
Quản hạt Chính tòa

Lm. Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý
Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh
Chính xứ Hoàng Nguyên – Kiêm nhiệm Cổ Liêu, Thủy Trú

Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh
Chính xứ Bút Sơn

Lm. Phao-lô Trần Văn Minh
Phó xứ Phú Đa

Lm. Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn
Chính xứ Hà Ngoại

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hoàng Nam
Phó xứ Tụy Hiền – Thường trực Vạn Thắng

LmGiu-se Trần Hữu Nam
Chính xứ Lỗ Xá

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Nghị
Nghỉ dưỡng

Lm. Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị (Thọ)
Chính xứ Vĩnh Đà – Quản hạt Lý Nhân

Lm. Giu-se Nguyễn Thực Nghiệm
Chính xứ Trung Kỳ

Lm. Giu-se Tạ Ngọc Nghiệp
Chính xứ Phú Thứ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ngọc
Chính xứ Đồng Chiêm – Kiêm nhiệm Bắc Sơn

Lm. Giu-se Phạm Công Nguyên
Chính xứ Tiêu Thượng – Phù Tải

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Ngọc Pháp
Chính xứ Vĩnh Trụ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp
Chính xứ Tràng Châu

Lm. Giu-se Mai Hữu Phê
Chính xứ Khoan Vỹ – Nhân Khang

Lm. Giu-se Trần Mạnh Phong
Chính xứ Ngọc Thị

Lm. An-tôn Trần Văn Phú
Phó ban ơn gọi

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang
Chính xứ Hà Đông
Giám đốc Caritas Hà Nội

Lm. Giu-se Vũ Hào Quang

Phó xứ Thụy Ứng – Thường trực Lại Yên

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Quế
Hưu dưỡng

Lm. Bru-nô Phạm Bá Quế
Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Lm. Giu-se Tạ Minh Quý
Phó ban ơn gọi

Lm. Giu-se Vũ Đức Quý
Chính xứ Nam Xá

Lm. An-tôn Lê Văn Quyết
Phó xứ Lưu Xá

Lm. Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn
Chính xứ Bằng Sở – Quản hạt Phú Xuyên

Lm. Bru-nô Nguyễn Văn San
Chính xứ Tiêu Hạ – Kiêm nhiệm Trung Lương

Lm. An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng
Chính xứ Đại Ơn, Chúc Lý

Lm. An-tôn Nguyễn Chúc Sinh
Phó xứ Cát Lại – Thường trực Tràng Duệ

Lm. Gio-an Bùi Đình Sơn

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái
Chính xứ Đồng Gội, quản nhiệm Đồn Vận, ở họ Lương Sơn

Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ
Chính xứ Cao Mật Bến

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Sỹ
Chính xứ Đại Phú

Lm. Giu-se Bùi Quang Tào
Chính xứ Phủ Lý, Quản hạt Phủ Lý

Lm. Giu-se Nguyễn Mạnh Tâm
Du học Hoa Kỳ

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Vũ Mạnh Thái
Chính xứ Đồng Sơn

Lm. Giu-se Đào Trọng Thành
Chính xứ Giảng Võ – Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện, Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

 Lm. Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng
Chính xứ Yên Kiện

Lm. Phê-rô Tạ Văn Thắng
Chính xứ Trung Trí

Lm. Giu-se Trần Xuân Thắng
Chính xứ Kim Bảng

Lm. Giu-se Trần Văn Thắng
Chính xứ Tân Hội

Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên
Chính xứ Cửa Bắc

Lm. Al-phong-sô Vũ Ngọc Thiên
Hưu dưỡng

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh
Chính xứ Đàn Giản

Lm. Giu-se Trần Tiến Thạo
Chính xứ An Thái

Lm. Giu-se Phạm Văn Thế
Phó xứ Đại Ơn – Thường trực Chúc Lý

Lm. An-tôn Vũ Ngọc Tho 
Chính xứ Bích Trì

Lm. Giu-se Đào Hữu Thọ
Chính xứ Kẻ Sét
Đặc trách Phụng Vụ

Lm. An-tôn Ngô Văn Thông
Chính xứ Hà Hồi

Lm. Giu-se Đỗ Hữu Thỏa
Chính xứ Đông Lao

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Thoan
Giám quản Thượng Lâm – Phúc Lâm
Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Lm. Giu-se Vũ Văn Thoan
Phó xứ Nghĩa Ải

Lm. Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh
Hưu dưỡng

Lm. Gio-an Nguyễn Huy Thịnh
Chính xứ Canh Hoạch, quản nhiệm Trình Xá

Lm. Giu-se Trần Văn Thu 
Chính xứ Bói Kênh – Đô Hai

Lm. Tô-ma A-qui-nô. Nguyễn Xuân Thuỷ
Quản lý Tổng Giáo Phận, Trưởng Ban Ơn gọi

Lm. Giu-se Mai Xuân Thuỳ
Chính xứ Bái Xuyên – Thành Lập

Lm. Giu-se Đào Bá Thuyết
Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê

Lm. Phê-rô Trần Văn Thực
Chính xứ Thượng Lao

Lm. An-tôn Trần Cao Tích
Giúp xứ Vĩnh Trị

Lm. Giu-se Trần Viết Tiềm
Chính xứ Phùng Khoang, Đặc trách Di dân

Lm. An-tôn Trần Quang Tiến
Chính xứ Sở Kiện, Khắc Cần

Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Toản
Chính xứ Chợ Nội – Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Bùi Quốc Toàn
Chính xứ Bàng Ba – Lý Nhân

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn
Phó tổng Quản lý – Thư ký

Lm. Phê-rô Trần Văn Trí
Chính xứ Nam Dư

LmLu-ca Nguyễn Văn Trì
Chính xứ Gò Cáo 

Lm. Phao-lô Nguyễn Huy Trình
Chính xứ Công Xá – Đặc trách Xây dựng

Lm. Giu-se Phạm Minh Triệu
Chính xứ Nam Định

Lm. Phê-rô Lại Quang Trung
Chính xứ Lại Xá

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Trường
Chính xứ Lam Điền

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Văn Trường
Phó xứ Xuân Bảng

Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ
Du học Italia

Lm. Giu-se Phạm Văn Tụ
Chính xứ Phú Đa

Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Tuân
Giám quản Gia Trạng

Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân
Chính xứ Đình Quán – Đặc trách Sinh viên

Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn
Chính xứ Sơn Miêng

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng Ban Kiến thiết, Chính xứ Tân Lạc

Lm. Giu-se Trần Văn Tuấn
Chính xứ La Phù

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Tuyên
Phó xứ Bằng Sở

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuyền
Chính xứ Đồng Bào

Lm. Giu-se Đỗ Văn Tuyến
Chính xứ Cát Thuế

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Xuân Tuyến
Chính xứ Mường Tre, ở tại Bình Tân

Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng
Phó xứ Bàng Ba – Thường trực Lý Nhân

Lm. Phan-xi-cô Vũ Đức Văn
Hưu dưỡng

Lm. Giu-se Phạm Đức Văn
Chính xứ Mỹ Thượng, An Hòa

Lm. Giu-se Trần Xuân Vị
Phó xứ Chính tòa

Lm. Phan-xi-cô Kiều Ngọc Viên
Hưu dưỡng

Lm. Gio-an Nguyễn Trọng Viên

Phó xứ Thạch Bích – Thường trực Thanh Lãm

Lm. Gio-an Trần Văn Viện
Phó xứ Phủ Lý

Lm. Giu-se Vũ Công Viện
Đại diện tư pháp – Giám học ĐCV

Lm. Giu-se Đặng Anh Việt 
Chính xứ Thiện Mỹ, kiêm nhiệm Phùng Xá

Lm. Phê-rô Trần Văn Việt
Chính xứ Thạch Bích – Kiêm nhiệm Thanh Lãm

Quản hạt Thanh Oai

Lm. Phê-rô Trần Văn Vũ
Phó xứ An Phú

Lm. Gio-an Tạ Đức Vượng
Phó xứ Bảo Long

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Xuân
Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm

Lm. Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên
Nghỉ dưỡng

Lm. An-tôn Trần Công Ý
Chính xứ Hạ Trang – Kiêm nhiệm Thượng Trang

………………

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hội, C.Cs.R

Chính xứ Thái Hà

Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

Sinh năm 1974

Lễ quan thầy:

Thụ phong linh mục: 2007

Địa chỉ: Nhà thờ Thái Hà – Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội

Lm. Giu-se Vũ Đức Phán, MF

Chính xứ Đoan Nữ

Sinh năm 1980

Thụ phong linh mục: 11/6/2013

Lễ quan thầy: 19/3

Email: josphanmf@gmail.com

Email giáo xứ: gxdoannu@gmail.com

Đc. Nhà thờ Đoan Nữ – An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội

Lm. Tô-ma A-qiu-nô Trần Quốc Tuấn, SDB

Chính xứ Vạn Phúc

Sinh năm: 1958

Lễ quan thầy: 28/1

Thụ phong linh mục: Năm 1994

Địa chỉ: Nhà thờ Vạn Phúc – Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội

 Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hữu, S.J.

Chính xứ Ngọc Mạch

Sinh năm: 1957 

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: Nhà thờ Ngọc Mạch – 357 đường Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Lm.  Giu-se Nguyễn Văn Tuy, O.P.

Giám quản Phương Trung

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2012

Địa chỉ: Nhà thờ Phương Trung – Tây Sơn – Phương Trung – Thanh Oai – Hà Nội

Lm. Giu-se Đinh Ngọc Cảnh, O.F.M.

Chính xứ Gò Mu

Sinh năm 1979

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2017

Địa chỉ: Nhà thờ Gò Mu – Hợp Thanh – Kim Bôi – Hòa Bình

Lm. An-tôn Nguyễn Xuân Thắng, O.F.M.

Chính xứ Trung Hiếu

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: Năm 2013

Địa chỉ: Nhà thờ Trung Hiếu – Thanh Liêm – Hà Nam

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hữu Thu

Linh hướng Đại Chủng Viện

Sinh năm 1956

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: 125 Trung Văn – Nam Tự Liêm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top