Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2022

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, chọn tên của Linh mục cần biết)

Lm. Giuse Vũ Đức An 
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban
Chính xứ Bình Cách

Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
Chính xứ Kẻ Nghệ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình
Chính xứ Đồng Yên, kiêm nhiệm Cao Đường

Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh
Chính xứ Hàng Bột – Đặc trách Thánh nhạc

Lm. Tôma Nguyễn Quang Cao
Phó xứ Vĩnh Trị

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao
Du học Rôma

Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu
Nghỉ dưỡng

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí
Đặc trách Đồi Cả, Ba Rường, Đồi Kỳ

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến
Chính xứ Mạc Thượng

Lm. Gioan Trần Văn Chiều
Chính xứ Trại Mới

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu
Chính xứ Trung Đồng, kiêm nhiệm Ninh Mật

Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh
Chính xứ Vũ Điện

Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung
Chính xứ Hoàng Xá

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung
Phó xứ Bái Xuyên

Lm. Phêrô Trần Văn Chương

Lm. Antôn Trịnh Duy Công
Chính xứ Đồng Đội

Lm. Gioan Lê Trọng Cung
Chính xứ An Lộc – Vạn Điểm

Lm. Giuse Trần Ngọc Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Giuse Hoàng Kim Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương
Giám quản Đào Duyên

Lm. Phêrô Lê Anh Cường
Giúp xứ An Lộc, thường trực họ Đằng Động

Lm. Giuse Bùi Văn Cường
Chính xứ Trình Xuyên

Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
Chính xứ Bảo Long – Như Thức

Lm. Phêrô Trần Quang Diệu
 Văn phòng và quản lý khoa Thần học Đại Chủng Viện

Lm. Giuse Vũ Đình Du
Chính xứ Nghĩa Ải

Lm. Antôn Phạm Văn Dũng
Chính xứ Cẩm Cơ – Đặc trách Truyền giáo

Lm. Giuse Trần Xuân Dũng
Phó xứ Đồng Gianh

Lm. Đaminh Trần Văn Đà
Du học Roma

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng
Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Lm. Gioan Phạm Văn Đát
Phụ trách Truyền Thông

Lm. Giuse Vương Văn Đệ
Chính xứ Ngọc Lũ, kiêm nhiệm Tử Thanh

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn
Chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên

Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Tường Loan

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Chính xứ Tụy Hiền – Vạn Thắng

Lm. Giuse Vương Văn Đủ
Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Lm. Giuse Nguyễn Anh Đua
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giuse Đỗ Văn Đức
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giuse Hoàng Minh Giám
Chính xứ Vĩnh Trị

Lm. Antôn Phạm Văn Giảng
Chính xứ Đại Lại, kiêm nhiệm xứ Tiên Hào

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo
Chính xứ Đồng Gianh – Đặc trách Giới trẻ

Lm. Giuse Bùi Văn Giáp
Chính xứ Lường Xá

Lm. Giuse Vũ Duy Giáp
Phó xứ Sở Kiện

Lm. Gioan B. Phan Văn Hà
Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi, Tướng Loát

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải
Phó xứ Hoàng Nguyên

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải
Chính xứ Giang Xá

Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh
Chính xứ Dưỡng Thọ

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân
Chính xứ Phú Mỹ

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh
Chính xứ Yên Duyên, kiêm nhiệm Pháp Vân

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh
Giúp Đại Chủng Viện – Khoa Triết Học

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp
Chính xứ Mường Cắt – Mường Đổn

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp
Phó xứ Tiêu Hạ – Thường trực Trung Lương

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu
Phó xứ Gia Trạng

Lm. Giuse Vũ Quang Học
Đặc trách lớp Tu đức Đại Chủng Viện

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Chính xứ An Phú – Đinh Đồng

Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Hoan
Chính xứ Mường Riệc

Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn 
Chính xứ Xuy Xá

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt
Phó xứ Thạch Bích

Lm. Giuse Vũ Đình Hồi
Phó xứ Đồng Chiêm – Thường trực Bắc Sơn

Lm. Giuse Trần Đức Hội
Chính xứ An Khoái – Văn Quán

Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy 
Chính xứ Phú Ốc

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy
Chính xứ Động Linh

Lm. Giuse Phạm Hoàng Huy
Chính xứ Cao Bộ

Lm. Alphongsô Phạm Hùng
Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM
Phụ trách Ngoại kiều – Chính xứ Hàm Long

Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng
Chính xứ Hoà Khê

Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng
Chính xứ Lưu Xá, kiêm nhiệm Mỹ Hạ

Lm. Fx. Vũ Quang Hùng
Chính xứ Phú Lương

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng
Phó xứ Mạc Thượng – Thường trực Đồng Phú

Lm. Giuse Trần Văn Hùng
Phó xứ Vụ Bản

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh
Phó xứ Bút Đông

Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng
Chính xứ Mỗ Xá

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng
Phó xứ Lảnh Trì – Thường trực Yên Mỹ

Lm. Phêrô Trần Duy Hương
Phó xứ Vỉ Nhuế

Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng
Phó xứ Bút Đông – Thường trực Vạn Lương

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
Chính xứ Măng Sơn

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy
Chính xứ Xuân Bảng, kiêm nhiệm Lập Thành
Quản Hạt Nam Định

Lm. Giuse Nguyễn An Khang
Nghỉ dưỡng

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Khánh
Chính xứ Bái Đô

Lm. Giuse Đặng Văn Khoa
Phó xứ Mỹ Thượng – Thường trực An Hòa

Lm. Giuse Ngụy Thành Khương
Chính xứ Hà Thao – Kẻ Nghệ

Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang
Chính xứ Đồng Trì

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích
Chính xứ Tân Lang

Lm. Giuse Đỗ Văn Kiên
Giúp xứ Thụy Ứng

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều
Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam 
Chính xứ Sở Hạ

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh
Chính xứ Yên Lộ

Lm. Giuse Mai Xuân Lâm
Chính xứ Bút Đông

Lm. Phêrô Trần Ngọc Lâm
Chính xứ Vân Đình, quản nhiệm Giang Soi

Lm. Luca Vũ Công Liêm
Chính xứ Tầm Khê (Chằm Hạ) – Long Đầm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên
Chính xứ Cổ Nhuế
Đặc trách Giáo dân

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên
Chính xứ Vụ Bản

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh
Phó xứ Đồng Bào

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh
Chính xứ Từ Châu 

Lm. Giuse Đỗ Văn Long
Phó xứ Nam Định

Lm. Giuse Đinh Văn Long
Phó xứ Khoan Vỹ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Long
Nghỉ dưỡng

Lm. Giuse Nguyễn Đức Long
Chính xứ Lảnh Trì – Yên Mỹ

Lm. Giuse Trần Ngọc Long 
Chính xứ Chuyên Mỹ

Lm. Phaolô Vũ Đức Long
Du học Pháp

Lm. Gioan B. Mai Xuân Lự
Chính xứ Tân Độ

Lm. Antôn Trần Duy Lương
Chính xứ Thượng Thuỵ – Văn Phái
Quản hạt Chính tòa

Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý
Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh
Chính xứ Hoàng Nguyên – Kiêm nhiệm Cổ Liêu, Thủy Trú

Lm. Antôn Trần Văn Mạnh
Chính xứ Bút Sơn

Lm. Phaolô Trần Văn Minh
Phó xứ Phú Đa

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
Chính xứ Hà Ngoại

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam
Phó xứ Tụy Hiền – Thường trực Vạn Thắng

LmGiuse Trần Hữu Nam
Chính xứ Lỗ Xá

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị
Nghỉ dưỡng

Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)
Chính xứ Vĩnh Đà – Quản hạt Lý Nhân

Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm
Chính xứ Trung Kỳ

Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp
Chính xứ Phú Thứ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc
Chính xứ Đồng Chiêm – Kiêm nhiệm Bắc Sơn

Lm. Giuse Phạm Công Nguyên
Chính xứ Tiêu Thượng – Phù Tải

Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp
Chính xứ Vĩnh Trụ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp
Chính xứ Tràng Châu

Lm. Giuse Mai Hữu Phê
Chính xứ Khoan Vỹ – Nhân Khang

Lm. Giuse Trần Mạnh Phong
Chính xứ Ngọc Thị

Lm. Antôn Trần Văn Phú
Phó ban ơn gọi

Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang
Chính xứ Hà Đông
Giám đốc Caritas Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Hào Quang

Phó xứ Thụy Ứng – Thường trực Lại Yên

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế
Hưu dưỡng

Lm. Brunô Phạm Bá Quế
Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Lm. Giuse Tạ Minh Quý
Phó ban ơn gọi

Lm. Giuse Vũ Đức Quý
Chính xứ Nam Xá

Lm. Antôn Lê Văn Quyết
Phó xứ Lưu Xá

Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn
Chính xứ Bằng Sở – Quản hạt Phú Xuyên

Lm. Brunô Nguyễn Văn San
Chính xứ Tiêu Hạ – Kiêm nhiệm Trung Lương

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng
Chính xứ Đại Ơn, Chúc Lý

Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh
Phó xứ Cát Lại – Thường trực Tràng Duệ

Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Lm. Phanxicô Nguyễn Văn Soái
Chính xứ Đồng Gội, quản nhiệm Đồn Vận, ở họ Lương Sơn

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ
Chính xứ Cao Mật Bến

Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ
Chính xứ Đại Phú

Lm. Giuse Bùi Quang Tào
Chính xứ Phủ Lý, Quản hạt Phủ Lý

Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm
Du học Hoa Kỳ

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái
Chính xứ Đồng Sơn

Lm. Giuse Đào Trọng Thành
Chính xứ Giảng Võ – Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện, Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

 Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng
Chính xứ Yên Kiện

Lm. Phêrô Tạ Văn Thắng
Chính xứ Trung Trí

Lm. Giuse Trần Xuân Thắng
Chính xứ Kim Bảng

Lm. Giuse Trần Văn Thắng
Chính xứ Tân Hội

Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên
Chính xứ Cửa Bắc

Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên
Hưu dưỡng

Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh
Chính xứ Đàn Giản

Lm. Giuse Trần Tiến Thạo
Chính xứ An Thái

Lm. Giuse Phạm Văn Thế
Phó xứ Đại Ơn – Thường trực Chúc Lý

Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho 
Chính xứ Bích Trì

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ
Chính xứ Kẻ Sét
Đặc trách Phụng Vụ

Lm. Antôn Ngô Văn Thông
Chính xứ Hà Hồi

Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa
Chính xứ Đông Lao

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan
Giám quản Thượng Lâm – Phúc Lâm
Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Lm. Giuse Vũ Văn Thoan
Phó xứ Nghĩa Ải

Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh
Hưu dưỡng

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh
Chính xứ Canh Hoạch, quản nhiệm Trình Xá

Lm. Giuse Trần Văn Thu 
Chính xứ Bói Kênh – Đô Hai

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ
Quản lý Tổng Giáo Phận, Trưởng Ban Ơn gọi

Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ
Chính xứ Bái Xuyên – Thành Lập

Lm. Giuse Đào Bá Thuyết
Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê

Lm. Phêrô Trần Văn Thực
Chính xứ Thượng Lao

Lm. Antôn Trần Cao Tích
Giúp xứ Vĩnh Trị

Lm. Giuse Trần Viết Tiềm
Chính xứ Phùng Khoang, Đặc trách Di dân

Lm. Antôn Trần Quang Tiến
Chính xứ Sở Kiện, Khắc Cần

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản
Chính xứ Chợ Nội – Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo

Lm. Gioan B. Bùi Quốc Toàn
Chính xứ Bàng Ba – Lý Nhân

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn
Phó tổng Quản lý – Thư ký

Lm. Phêrô Trần Văn Trí
Chính xứ Nam Dư

LmLuca Nguyễn Văn Trì
Chính xứ Gò Cáo 

Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình
Chính xứ Công Xá – Đặc trách Xây dựng

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu
Chính xứ Nam Định

Lm. Phêrô Lại Quang Trung
Chính xứ Lại Xá

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường
Chính xứ Lam Điền

Lm. Gioan B. Mai Văn Trường
Phó xứ Xuân Bảng

Lm. Giuse Kiều Văn Tụ
Du học Italia

Lm. Giuse Phạm Văn Tụ
Chính xứ Phú Đa

Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân
Giám quản Gia Trạng

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân
Chính xứ Đình Quán – Đặc trách Sinh viên

Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn
Chính xứ Sơn Miêng

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng Ban Kiến thiết, Chính xứ Tân Lạc

Lm. Giuse Trần Văn Tuấn
Chính xứ La Phù

Lm. Gioan Nguyễn Văn Tuyên
Phó xứ Bằng Sở

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền
Chính xứ Đồng Bào

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến
Chính xứ Cát Thuế

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến
Chính xứ Mường Tre, ở tại Bình Tân

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng
Phó xứ Bàng Ba – Thường trực Lý Nhân

Lm. Fx. Vũ Đức Văn
Hưu dưỡng

Lm. Giuse Phạm Đức Văn
Chính xứ Mỹ Thượng, An Hòa

Lm. Giuse Trần Xuân Vị
Phó xứ Chính tòa

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên
Hưu dưỡng

Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Phó xứ Thạch Bích – Thường trực Thanh Lãm

Lm. Gioan Trần Văn Viện
Phó xứ Phủ Lý

Lm. Giuse Vũ Công Viện
Đại diện tư pháp – Giám học ĐCV

Lm. Giuse Đặng Anh Việt 
Chính xứ Thiện Mỹ, kiêm nhiệm Phùng Xá

Lm. Phêrô Trần Văn Việt
Chính xứ Thạch Bích – Kiêm nhiệm Thanh Lãm

Quản hạt Thanh Oai

Lm. Phêrô Trần Văn Vũ
Phó xứ An Phú

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng
Phó xứ Bảo Long

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân
Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm

Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên
Nghỉ dưỡng

Lm. Antôn Trần Công Ý
Chính xứ Hạ Trang – Kiêm nhiệm Thượng Trang

………………

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên, CSSR

Chính xứ Thái Hà

Trưởng ban Tu Sỹ

Sinh năm 1947

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 10/6/1994

Địa chỉ: Nhà thờ Thái Hà – Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Đức Phán, MF

Chính xứ Đoan Nữ

Sinh năm 1980

Thụ phong linh mục: 11/6/2013

Lễ quan thầy: 19/3

Email: josphanmf@gmail.com

Email giáo xứ: gxdoannu@gmail.com

Đc. Nhà thờ Đoan Nữ – An Mỹ – Mỹ Đức – Hà Nội

Lm. Toma A. Trần Quốc Tuấn

Chính xứ Vạn Phúc

Sinh năm: 1958

Lễ quan thầy: 28/1

Thụ phong linh mục: Năm 1994

Địa chỉ: Nhà thờ Vạn Phúc – Vạn Phúc – Thanh Trì – Hà Nội

 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hữu, SJ

Chính xứ Ngọc Mạch

Sinh năm: 1957 

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: Nhà thờ Ngọc Mạch – 357 đường Xuân Phương – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Lm.  Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP

Giám quản Phương Trung

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2012

Địa chỉ: Nhà thờ Phương Trung – Tây Sơn – Phương Trung – Thanh Oai – Hà Nội

Lm. Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM

Chính xứ Gò Mu

Sinh năm 1979

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2017

Địa chỉ: Nhà thờ Gò Mu – Hợp Thanh – Kim Bôi – Hòa Bình

Lm. Giuse Trần Văn Long, OFM

Quyền Chính xứ Trung Hiếu

Sinh năm 

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục:

Địa chỉ: Nhà thờ Trung Hiếu – Thanh Liêm – Hà Nam

Lm. Micae Nguyễn Hữu Thu

Linh hướng Đại Chủng Viện

Sinh năm 1956

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: 125 Trung Văn – Nam Tự Liêm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top