Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2020

(Danh sách các linh mục của TGP Hà Nội – Từ năm 1835 đến năm 2009)

linh mục đoàn

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, chọn tên của Linh mục cần biết)

Lm. Giuse Vũ Đức An 
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban
Giám quản xứ Cổ Nhuế

Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
Giám quản Trại Mới

Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình
Chính xứ Đồng Yên, kiêm nhiệm Cao Đường

Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh
Chính xứ Phủ Lý – Đặc trách Thánh nhạc

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao
Phó xứ Bảo Long

Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu
Nghỉ dưỡng

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí
Phó xứ Mường Cắt

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến
Phó xứ Hà Thao, thường trực Kẻ Nghệ

Lm. Gioan Trần Văn Chiều
Phó xứ Động Linh, thường trực Ngọc Thị

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu
Giám quản Vũ Điện

Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh
Chính xứ Cao Bộ

Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung
Chính xứ Hoàng Xá

Lm. Phêrô Trần Văn Chương

Lm. Antôn Trịnh Duy Công
Chính xứ Đồng Đội

Lm. Gioan Lê Trọng Cung
Chính xứ An Lộc

Lm. Giuse Trần Ngọc Cương
Chính xứ Đại Phú

Lm. Giuse Hoàng Kim Cương
Giúp họ Bói Hạ – An Phú

Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương
Giám quản Đào Duyên

Lm. Phêrô Lê Anh Cường
Phó xứ Bút Đông, thường trực Dưỡng Thọ

Lm. Giuse Bùi Văn Cường
Chính xứ Hướng Nghĩa (Mường Cắt) – Vụ Bản

Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
Chính xứ Khoan Vỹ – Nam Xá

Lm. Phêrô Trần Quang Diệu
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giuse Vũ Đình Du
Chính xứ Bình Cách

Lm. Antôn Phạm Văn Dũng
Chính xứ Cẩm Cơ – Đặc trách Truyền giáo

Lm. Đaminh Trần Văn Đà
Du học Roma

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng
Phó xứ Nghĩa Ải

Lm. Giuse Vương Văn Đệ
Phó xứ Lưu Xá, thường trực Mỹ Hạ

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn
Chính xứ Động Linh

Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Kim Bảng, kiêm nhiệm Tân Lang

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Chính xứ Tụy Hiền

Lm. Giuse Vương Văn Đủ
Phó xứ Vỉ Nhuế

Lm. Giuse Nguyễn Anh Đua
Giúp Đại Chủng viện

Lm. Giuse Đỗ Văn Đức
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giuse Hoàng Minh Giám
Chính xứ Tiêu Hạ, kiêm nhiệm Trung Lương

Lm. Antôn Phạm Văn Giảng
Chính xứ Đại Lại, kiêm nhiệm xứ Tiên Hào

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo
Giám quản Mạc Thượng – Đồng Phú – Quan Hạ – Đặc trách Giới trẻ

Lm. Giuse Bùi Văn Giáp
Chính xứ Lường Xá

Lm. Gioan B. Phan Văn Hà
Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi, Tướng Loát

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải
Giám quản Đàn Giản

Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh
Phó xứ Lảnh Trì, thường trực Yên Mỹ

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân
Chính xứ Trình Xuyên

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh
Chính xứ Yên Duyên, kiêm nhiệm Pháp Vân

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh
Chính xứ Vân Đình, kiêm nhiệm xứ Giang Soi.

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp
Giám quản Tiêu Thượng

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp
Phó xứ Đồng Bào

Lm. Giuse Vũ Quang Học
Chính xứ Hàm Long

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Chính xứ Trung Kỳ

Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Hoan
Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ

Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn 
Chính xứ Xuy Xá

Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

Lm. Giuse Trần Đức Hội
Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy 
Chính xứ Phú Ốc

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy
Giám quản Yên Kiện

Lm. Giuse Phạm Hoàng Huy
Phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên

Lm. Alphongsô Phạm Hùng
Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM
Phụ trách Ngoại kiều – Kiêm nhiệm xứ Cửa Bắc

Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng
Giám quản Trình Xá

Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng
Chính xứ Lưu Xá

Lm. Fx. Vũ Quang Hùng
Chính xứ Tràng Châu

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng
Phó xứ Thạch Bích

Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng
Chính xứ Mỗ Xá

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng
Phó xứ Nam Định

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
Chính xứ Măng Sơn

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy
Chính xứ Nam Định, Quản Hạt Nam Định

Lm. Giuse Nguyễn An Khang
Nghỉ dưỡng

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Khánh
Phó xứ Sở Kiện, thường trực TTHH Sở Kiện

Lm. Giuse Ngụy Thành Khương
Chính xứ Hà Thao – Kẻ Nghệ

Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang
Giám quản Ngọc Lũ – Tử Thanh

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích
Giám quản Đồng Chiêm

Giuse Đỗ Văn Kiên
Phó xứ Hạ Trang, thường trực Phú Lương 

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều
Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam 
Chính xứ Sở Hạ

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh
Chính xứ Hạ Trang, kiêm Phú Lương

Lm. Giuse Mai Xuân Lâm
Chính xứ Bút Đông – Dưỡng Thọ

Lm. Phêrô Trần Ngọc Lâm
Giúp quản lý Đại Chủng Viện

Lm. Luca Vũ Công Liêm
Chính xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên
Chính xứ Bảo Long – Đặc trách Giáo dân

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên
Chính xứ Vụ Bản

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh
Chính xứ Từ Châu 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Long
Nghỉ dưỡng

Lm. Giuse Nguyễn Đức Long
Chính xứ Lảnh Trì

Lm. Giuse Trần Ngọc Long 
Chính xứ Chuyên Mỹ

Lm. Phaolô Vũ Đức Long
Phó xứ Hàm Long, thường trực Trung Trí

Lm. Gioan B. Mai Xuân Lự
Giám quản xứ An Khoái và Văn Quán

Lm. Antôn Trần Duy Lương
Chính xứ Đồng Trì

Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý
Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh
Chính xứ Hoàng Nguyên

Lm. Antôn Trần Văn Mạnh
Chính xứ Bút Sơn

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
Chính xứ Hà Ngoại

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam
Phó xứ Bái Xuyên

LmGiuse Trần Hữu Nam
Chính xứ Lỗ Xá

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị
Nghỉ dưỡng

Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)
Chính xứ Vĩnh Đà – Quản Hạt Lý Nhân

Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm
Giám quản Chợ Nội

Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp
Chính xứ Phú Thứ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc
Chính xứ Tường Loan kiêm Phú Ốc

Lm. Giuse Phạm Công Nguyên
Giám quản Phú Mỹ

Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp
Chính xứ La Phù

Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp
Chính xứ Nghĩa Ải – Xuy Xá

Lm. Giuse Mai Hữu Phê
Chính xứ Sơn Miêng

Lm. Giuse Trần Mạnh Phong
Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú

Lm. Antôn Trần Văn Phú
Phó ban ơn gọi

Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang
Chính xứ Hà Đông – Giám đốc Caritas Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Hào Quang

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế
Chính xứ Lập Thành

Lm. Brunô Phạm Bá Quế
Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Lm. Giuse Tạ Minh Quý
Phó ban ơn gọi

Lm. Giuse Vũ Đức Quý
Chính xứ Nam Xá

Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn
Chính xứ Bằng Sở – Quản hạt Phú Xuyên

Lm. Brunô Nguyễn Văn San
Chính xứ Thạch Bích, Quản hạt Thanh Oai

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng
Giám quản Xuân Bảng

Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Lm. Phanxicô Nguyễn Văn Soái
Giám quản Tân Độ

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ
Chính xứ Cao Mật Bến

Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ
Giám quản Bàng Ba – Lý Nhân

Lm. Giuse Bùi Quang Tào
Chính xứ An Phú, Quản hạt Phủ Lý

Lm. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm
Phó xứ Cửa Bắc, thường trực An Thái

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái
Chính xứ Bái Đô

Lm. Giuse Đào Trọng Thành
Chính xứ Giảng Võ – Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện, Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

 Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng
Giám quản Trung Đồng

Lm. Phêrô Tạ Văn Thắng
Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm

Lm. Giuse Trần Xuân Thắng
Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa

Lm. Giuse Trần Văn Thắng
Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang

Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên
Giảng viên Đại Chủng Viện 

Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên
Nghỉ hưu

Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh
Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương

Lm. Giuse Trần Tiến Thạo
Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý

Lm. Giuse Phạm Văn Thế
Phó xứ Bút Đông

Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho 
Chính xứ Bích Trì

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ
Giám học Đại Chủng Viện
Đặc trách Phụng Vụ

Lm. Antôn Ngô Văn Thông
Chính xứ Hà Hồi

Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa
Chính xứ Đông Lao

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan
Giám quản Thượng Lâm – Phúc Lâm

Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh
Nghỉ hưu

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh
Chính xứ Canh Hoạch

Lm. Giuse Trần Văn Thu 
Chính xứ Bói Kênh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ
Quản lý Tổng Giáo Phận, Trưởng Ban Ơn gọi

Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ
Giám quản Tân Hội – Gò Cáo

Lm. Giuse Đào Bá Thuyết
Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê

Lm. Phêrô Trần Văn Thực
Chính xứ Đồng Sơn

Lm. Antôn Trần Cao Tích
Giúp xứ Vĩnh Trị

Lm. Giuse Trần Viết Tiềm
Chính xứ Phùng Khoang, Đặc trách Di dân

Lm. Antôn Trần Quang Tiến
Chính xứ Sở Kiện, Khắc Cần

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản
Chính xứ Thượng Thụy – Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo

Lm. Gioan B. Bùi Quốc Toàn
Chính xứ Đồng Gianh – Mường Tre

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn
Phó tổng Quản lý – Thư ký

Lm. Phêrô Trần Văn Trí
Chính xứ Nam Dư

LmLuca Nguyễn Văn Trì
Chính xứ Gò Cáo 

Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình
Chính xứ Công Xá – Đặc trách Xây dựng

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu
Chính xứ Phú Đa

Lm. Phêrô Lại Quang Trung
Chính xứ Lại Xá

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường
Chính xứ Lam Điền

Lm. Giuse Kiều Văn Tụ
Du học tại Mỹ

Lm. Giuse Phạm Văn Tụ
Giám quản Đại Ơn, Chúc Lý

Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân
Giám quản Gia Trạng

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân
Giám quản Giang Xá – Đặc trách Sinh viên

Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn
Chính xứ Bái Xuyên

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn
Trưởng Ban Kiến thiết, Chính xứ Tân Lạc

Lm. Giuse Trần Văn Tuấn
Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền
Chính xứ Đồng Bào

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến
Chính xứ Cát Thuế

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến
Chính xứ Hàng Bột

Lm. Giuse Lê Danh Tường
Đặc Trách Truyền Thông

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng
Phó xứ Chính Toà

Lm. Fx. Vũ Đức Văn
Chính xứ Hòa Khê

Lm. Giuse Phạm Đức Văn
Chính xứ Mỹ Thượng, An Hòa

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên
Chính xứ Vĩnh Trụ

Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Lm. Giuse Vũ Công Viện
Đại diện tư pháp – Chính xứ Kẻ Sét

Lm. Giuse Đặng Anh Việt 
Chính xứ Thiện Mỹ

Lm. Phêrô Trần Văn Việt
Chính xứ Vĩnh Trị

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân
Đặc trách Nhà tình thương Đồng Gianh, trực thuộc Caritas Tổng Giáo Phận

Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên
Nghỉ dưỡng

Lm. Antôn Trần Công Ý
Chính xứ Thụy Ứng, kiêm Lại Yên

Lm. Antôn Trần Văn Mạnh
Phó Kim Bảng, thường trực tại Tân Lang – giúp Bút Sơn

………………

Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên, CSSR

Chính xứ Thái Hà

Trưởng ban Tu Sỹ

Sinh năm 1947

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Địa chỉ: Giáo xứ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Đức Phán, MF

Chính xứ Đoan Nữ

Sinh năm 1980

Thụ phong linh mục: 11/6/2013

Lễ quan thầy: 19/3

Email: josphanmf@gmail.com

Email giáo xứ: gxdoannu@gmail.com

Đc. Nhà thờ Đoan Nữ, xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội.

Lm. Toma A. Trần Quốc Tuấn

Chính xứ Vạn Phúc

Sinh năm: 1958

Lễ quan thầy: 28/1

Thụ phong linh mục: Năm 1994

Địa chỉ: Nt. Vạn Phúc, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hữu, SJ

Chính xứ Ngọc Mạch

Sinh năm: 1957 

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: Nt. Ngọc Mạch – 357 đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lm. Giuse Phạm Duy Lân, Vinhsơn Phaolô

Chính xứ Mường Riệc

Kiêm nhiệm Giáo xứ Mường Đổn

Sinh năm 1973

Thụ phong linh mục: 13/06/2005

Đc: Giáo xứ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình

Lm.  Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP

Giám quản Phương Trung, Canh Hoạch, và Mỗ Xá

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2012

Địa chỉ: Giáo xứ Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà nội

Lm. Đaminh Vũ Văn Lợi, OP

Giám quản Thượng Lao

Sinh năm 1974

Lễ quan thầy: 8/8

Thụ phong linh mục: 4/8/2009

Địa chỉ: Thượng Lao, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội

Lm. Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM

Chính xứ Gò Mu

Sinh năm 1979

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: Năm 2017

Địa chỉ: Nt. Gò Mu, Hợp Thanh, Kim Bôi, Hòa Bình

Lm. Giuse Trần Văn Long, OFM

Quyền Chính xứ Trung Hiếu

Sinh năm 

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục:

Địa chỉ: Nt. Trung Hiếu, Thanh Liêm, Hà Nam

Lm. Gioan B. Nguyễn Ngọc Tiến, SJ

Linh hướng Đại Chủng Viện

Sinh năm 1943

Thụ phong linh mục: Năm 1974

Địa chỉ: Đại Chủng Viện, Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Lm. Micae Nguyễn Hữu Thu

Linh hướng Đại Chủng Viện

Sinh năm 1956

Thụ phong linh mục: Năm 2000

Địa chỉ: 125 Trung Văn – Nam Tự Liêm – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top