Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội – Năm 2023

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục nào, xin bấm vào tên của Linh mục cần biết)

Lm. Giu-se Vũ Đức An 
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Lm. Pi-ô Đặng Xuân Ba
Phó xứ Bảo Long

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban
Chính xứ Bình Cách

Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
Chính xứ Kẻ Nghệ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Bình
Chính xứ Đồng Yên, kiêm nhiệm Cao Đường

Lm. Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh
Chính xứ Hàng Bột
Trưởng Ủy ban Thánh nhạc

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao
Phó xứ Vĩnh Trị

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao
Du học Rôma

Lm. Al-phong-sô Nguyễn Ngọc Châu
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chí
Đặc trách Đồi Cả, Ba Rường, Đồi Kỳ

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến
Chính xứ Mạc Thượng

Lm. Gio-an Trần Văn Chiều
Chính xứ Trại Mới

Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chiểu
Chính xứ Trung Đồng, kiêm nhiệm Ninh Mật

Lm. Giu-se Lương Văn Chính
Phó xứ Thạch Bích

Lm. Giu-se Phan Văn Chỉnh
Chính xứ Vũ Điện

Lm. Phê-rô Đỗ Văn Chung
Chính xứ Chằm Hạ, Long Đầm

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Chung
Phó xứ Bái Xuyên

Lm. Phê-rô Trần Văn Chương

Lm. An-tôn Trịnh Duy Công
Chính xứ Đồng Đội

Lm. Gio-an Lê Trọng Cung
Chính xứ An Lộc, Vạn Điểm

Lm. Giu-se Trần Ngọc Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Hoàng Kim Cương
Nghỉ dưỡng

Lm. Phao-lô Đỗ Tùng Cương
Nghỉ năm Sabbatical

Lm. Phê-rô Lê Anh Cường
Giúp xứ An Lộc, thường trực họ Đằng Động

Lm. Giu-se Bùi Văn Cường
Chính xứ Trình Xuyên

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường
Phó xứ Phú Đa

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Diễm
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
Chính xứ Bảo Long, kiêm nhiệm Như Thức

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
 Giảng Viên & Đặc Trách Sinh Hoạt của Đại Chủng Viện

Lm. Giu-se Vũ Đình Du
Chính xứ Nghĩa Ải
Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng
Chính xứ Cát Lại, Ngô Khê, Tràng Duệ

Lm. Phao-lô Trần Xuân Dũng
Phó xứ Đồng Gianh

Lm. Đa-minh Trần Văn Đà
Du học Roma

Lm. Giu-se Phạm Quang Đăng
Chính xứ Yên Mỹ

Lm. Gio-an Phạm Văn Đát
Trưởng Ủy ban Truyền Thông

Lm. Giu-se Vương Văn Đệ
Chính xứ Ngọc Lũ, kiêm nhiệm Tử Thanh

Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn
Chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên

Lm. Giu-se Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Tường Loan

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Chính xứ Tụy Hiền, Vạn Thắng

Lm. Giu-se Vương Văn Đủ
Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Lm. Giu-se Nguyễn Anh Đua
Du học Hoa Kỳ

Lm. Giu-se Đỗ Văn Đức
Quản lý, Văn phòng Đại Chủng viện

Lm. Giu-se Hoàng Minh Giám
Chính xứ Vĩnh Trị

Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng
Chính xứ Đại Lại, kiêm nhiệm xứ Tiên Hào

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo
Chính xứ Đồng Gianh
Trưởng Ủy Ban Giới trẻ

Lm. Giu-se Bùi Văn Giáp
Chính xứ Lường Xá

Lm. Giu-se Vũ Duy Giáp
Phó xứ Sở Kiện
Đặc trách điều hành TTHH Sở Kiện

Lm. Gio-an B. Phan Văn Hà
Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi, Tướng Loát

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hải
Phó xứ Tiêu Thượng, thường trực Phù Tải

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải
Chính xứ Giang Xá

Lm. Giu-se Trần Khắc Hạnh
Chính xứ Dưỡng Thọ

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Hân
Chính xứ Phú Mỹ

Lm. Giu-se Nguyễn Ngọc Hinh
Chính xứ Yên Duyên, kiêm nhiệm Pháp Vân

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hinh
Quản lý Khoa Triết ĐCV

Lm. Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp
Chính xứ Mường Cắt, kiêm nhiệm Mường Đổn

Lm. Giu-se Trần Mạnh Hiệp
Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hiệu
Phó xứ Đại Lại, thường trực Gia Trạng

Lm. Giu-se Vũ Quang Học
Đặc trách lớp Tu đức Đại Chủng Viện

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa
Chính xứ An Phú, Đinh Đồng và Bói Hạ

Lm. Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan
Chính xứ Mường Riệc

Lm. Giu-se Bùi Văn Hoàn 
Chính xứ Xuy Xá

Lm. An-tôn Bùi Văn Hoạt
Du học Tây Ban Nha

Lm. Giu-se Vũ Đình Hồi
Phó xứ Đồng Chiêm, thường trực Bắc Sơn

Lm. Giu-se Trần Đức Hội
Chính xứ An Khoái, Văn Quán

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Huy 
Chính xứ Phú Ốc

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Huy
Chính xứ Động Linh

Lm. Giu-se Phạm Hoàng Huy
Chính xứ Cao Bộ

Lm. Al-phong-sô Phạm Hùng
Chưởng Ấn, Chánh Văn Phòng Tòa TGM
Phụ trách Ngoại kiều, Chính xứ Hàm Long

Lm. Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng
Chính xứ Hòa Khê

Lm. Phê-rô Nguyễn Phú Hùng
Chính xứ Hà Thao

Lm. Phan-xi-cô Vũ Quang Hùng
Chính xứ Phú Lương

Lm. Phê-rô Phạm Văn Hùng
Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú

Lm. Giu-se Trần Văn Hùng
Phó xứ Vụ Bản

Lm. Giu-se Đỗ Hữu Huynh
Phó xứ Bút Đông

Lm. Giu-se Trịnh Duy Hưng
Chính xứ Mỗ Xá

Lm. An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng
Chính xứ Đào Duyên

Lm. Phê-rô Trần Duy Hương
Phó xứ Bái Xuyên, thường trực Thành Lập

Lm. Lu-ca Loan Phạm Xuân Hướng
Phó xứ Bút Đông, thường trực Vạn Lương

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu
Chính xứ Măng Sơn

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hy
Chính xứ Xuân Bảng
Quản Hạt Nam Định

Lm. Giu-se Nguyễn An Khang
Nghỉ dưỡng

Lm. Phê-rô Nguyễn Quang Khánh
Chính xứ Bái Đô

Lm. Giu-se Đặng Văn Khoa
Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa

Lm. Giu-se Ngụy Thành Khương
Chính xứ Hoàng Xá, kiêm nhiệm Hoàng Hạ

Lm. Giu-se Nguyễn Cường Khang
Chính xứ Đồng Trì

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Khích
Chính xứ Tân Lang

Lm. Giu-se Đỗ Văn Kiên
Giúp xứ Thụy Ứng

Lm. Phao-lô Nguyễn Văn Kiều
Chính xứ Mỹ Thượng, An Hòa

Lm. Giu-se Nguyễn Hữu Lam 
Chính xứ Sở Hạ

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Lanh
Chính xứ Yên Lộ

Lm. Giu-se Mai Xuân Lâm
Chính xứ Bút Đông, Vạn Lương

Lm. Phê-rô Trần Ngọc Lâm
Chính xứ Vân Đình, Giang Soi

Lm. Lu-ca Vũ Công Liêm
Chính xứ Thượng Lâm

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Liên
Chính xứ Cổ Nhuế
Trưởng Ủy ban Giáo dân

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên
Chính xứ Vụ Bản

Lm. Giu-se Chu Mạnh Linh
Phó xứ Đồng Bào

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Linh
Chính xứ Từ Châu 

Lm. Giu-se Đỗ Văn Long
Phó xứ Nam Định

Lm. Giu-se Đinh Văn Long
Phó Đặc trách Ứng sinh, Phó Quản lý Tòa Giám mục

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Long
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long
Chính xứ Lảnh Trì

Lm. Giu-se Trần Ngọc Long 
Chính xứ Chuyên Mỹ, Chuôn Trung

Lm. Phao-lô Vũ Đức Long
Du học Pháp

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Xuân Lự
Chính xứ Tân Độ

Lm. An-tôn Trần Duy Lương
Chính xứ Thượng Thụy, Thụy Phương
Quản hạt Chính Tòa

Lm. Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý
Chính xứ Công Xá

Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh
Chính xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu, Thủy Trú

Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh
Chính xứ Bút Sơn

Lm. Phao-lô Trần Văn Minh
Phó xứ Bằng Sở, thường trực Cẩm Cơ

Lm. Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn
Chính xứ Đồng Bào, Hòa Trung

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hoàng Nam
Phó xứ Tụy Hiền, thường trực Vạn Thắng

LmGiu-se Trần Hữu Nam
Chính xứ Lỗ Xá

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Nghị
Nghỉ dưỡng

Lm. Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị (Thọ)
Chính xứ Vĩnh Đà, Quản hạt Lý Nhân

Lm. Giu-se Nguyễn Thực Nghiệm
Chính xứ Trung Kỳ

Lm. Giu-se Tạ Ngọc Nghiệp
Chính xứ Phú Thứ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ngọc
Chính xứ Đồng Chiêm, kiêm nhiệm Bắc Sơn

Lm. Giu-se Trần Đình Ngọc
Phó xứ Hàm Long

Lm. Giu-se Phạm Công Nguyên
Chính xứ Tiêu Thượng, Phù Tải

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Ngọc Pháp
Chính xứ Vĩnh Trụ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp
Chính xứ Tràng Châu

Lm. Giu-se Mai Hữu Phê
Chính xứ Khoan Vỹ, Nhân Khang

Lm. Giu-se Trần Mạnh Phong
Chính xứ Ngọc Thị

Lm. An-tôn Trần Văn Phú
Phó ban ơn gọi
Đặc trách Học viện Thánh Phê-rô Lê Tùy

Lm. An-tôn Vũ Đình Phúc
Phó xứ Khoan Vỹ

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang
Chính xứ Hà Đông
Trưởng Ủy ban Caritas Hà Nội

Lm. Giu-se Vũ Hào Quang
Phó xứ Thụy Ứng, thường trực Lại Yên

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Quế
Nghỉ dưỡng

Lm. Bru-nô Phạm Bá Quế
Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội

Lm. Giu-se Tạ Minh Quý
Phó ban ơn gọi

Lm. Giu-se Vũ Đức Quý
Chính xứ Nam Xá

Lm. An-tôn Lê Văn Quyết
Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Lm. Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn
Chính xứ Bằng Sở, kiêm nhiệm Cẩm Cơ
Quản hạt Phú Xuyên

Lm. Bru-nô Nguyễn Văn San
Chính xứ Tiêu Hạ, kiêm nhiệm Trung Lương, Hà Ngoại

Lm. An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng
Chính xứ Đại Ơn, Chúc Lý

Lm. An-tôn Nguyễn Chúc Sinh
Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ

Lm. Gio-an Bùi Đình Sơn
Giúp Giáo xứ Lưu Xá

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái
Chính xứ Đồng Gội, quản nhiệm Đồn Vận, ở họ Lương Sơn

Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ
Giảng viên ĐCV
Chính xứ Cao Mật Bến

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Sỹ
Chính xứ Đại Phú

Lm. Giu-se Bùi Quang Tào
Quản hạt Phủ Lý
Chính xứ Phủ Lý, Châu Thủy

Lm. Giu-se Nguyễn Mạnh Tâm
Du học Hoa Kỳ

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Vũ Mạnh Thái
Chính xứ Đồng Sơn

Lm. Giu-se Đào Trọng Thành
Chính xứ Giảng Võ
Trưởng Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện
Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

 Lm. Vi-xen-tê Phạm Văn Thắng
Chính xứ Yên Kiện

Lm. Phê-rô Tạ Văn Thắng
Chính xứ Trung Trí

Lm. Giu-se Trần Xuân Thắng
Chính xứ Kim Bảng

Lm. Giu-se Trần Văn Thắng
Chính xứ Tân Hội

Lm. Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật
Phó xứ Nghĩa Ải

Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên
Chính xứ Cửa Bắc

Lm. Al-phong-sô Vũ Ngọc Thiên
Nghỉ dưỡng

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh
Chính xứ Đàn Giản

Lm. Giu-se Trần Tiến Thạo
Chính xứ An Thái

Lm. Giu-se Phạm Văn Thế
Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý

Lm. An-tôn Vũ Ngọc Tho 
Chính xứ Bích Trì

Lm. Giu-se Đào Hữu Thọ
Chính xứ Kẻ Sét
Trưởng Ủy ban Phụng Vụ

Lm. An-tôn Ngô Văn Thông
Chính xứ Hà Hồi

Lm. Giu-se Đỗ Hữu Thỏa
Chính xứ Đông Lao

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Thoan
Chính xứ Đạo Truyền, kiêm nhiệm An Tập

Lm. Giu-se Vũ Văn Thoan
Phó xứ Sở Kiện, thường trực Khắc Cần

Lm. Giu-se Trần Văn Thích
Phó xứ Vỉ Nhuế

Lm. Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh
Nghỉ dưỡng

Lm. Gio-an Nguyễn Huy Thịnh
Chính xứ Canh Hoạch, quản xứ Trình Xá

Lm. Giu-se Trần Văn Thu 
Chính xứ Bói Kênh, quản xứ Đô Hai

Lm. Tô-ma A-qui-nô. Nguyễn Xuân Thuỷ
Quản lý Tổng Giáo Phận, Trưởng Ban Ơn gọi
Tuyên úy Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Lm. Giu-se Mai Xuân Thuỳ
Chính xứ Bái Xuyên, kiêm nhiệm Thành Lập

Lm. Giu-se Đào Bá Thuyết
Chính xứ Lưu Xá, Mỹ Hạ

Lm. Phê-rô Trần Văn Thực
Chính xứ Thượng Lao

Lm. An-tôn Trần Cao Tích
Nghỉ dưỡng

Lm. Giu-se Trần Viết Tiềm
Chính xứ Phùng Khoan
Trưởng Ủy ban Di dân

Lm. An-tôn Trần Quang Tiến
Chính xứ Cẩm Sơn

Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Toản
Chính xứ Chợ Nội
Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Bùi Quốc Toàn
Chính xứ Bàng Ba, Lý Nhân

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn
Phó tổng Quản lý, Thư ký

Lm. Phê-rô Trần Văn Trí
Chính xứ Nam Dư

LmLu-ca Nguyễn Văn Trì
Chính xứ Gò Cáo 

Lm. Phao-lô Nguyễn Huy Trình
Chính xứ Tân Lạc
Trưởng Ủy ban Xây dựng

Lm. Giu-se Phạm Minh Triệu
Chính xứ Nam Định

Lm. Phê-rô Lại Quang Trung
Chính xứ Lại Xá, Lan Mát

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Trường
Chính xứ Lam Điền

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Văn Trường
Phó xứ An Phú, thường trực Đinh Đồng

Lm. Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền
Phó xứ Lưu Xá

Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ
Du học Roma

Lm. Giu-se Phạm Văn Tụ
Chính xứ Phú Đa

Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Tuân
Nghỉ dưỡng

Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân
Chính xứ Đình Quán
Trưởng Ủy ban Sinh viên

Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn
Chính xứ Sơn Miêng

Lm. Phao-lô Dương Văn Tuấn
Phó xứ Hoàng Nguyên

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuấn
Du học Roma

Lm. Giu-se Trần Văn Tuấn
Chính xứ La Phù

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Tuyên
Phó xứ Bằng Sở

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuyền
Chính xứ Lập Thành

Lm. Giu-se Đỗ Văn Tuyến
Chính xứ Cát Thuế

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Xuân Tuyến
Chính xứ Mường Tre, ở tại Bình Tân

Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng
Phó xứ Bàng Ba, thường trực Lý Nhân

Lm. Phan-xi-cô Vũ Đức Văn
Hưu dưỡng

Lm. Giu-se Phạm Đức Văn
Chính xứ Sở Kiện, Khắc Cần

Lm. Giu-se Trần Xuân Vị
Phó xứ Chính Tòa

Lm. Phan-xi-cô Kiều Ngọc Viên
Nghỉ dưỡng

Lm. Gio-an Nguyễn Trọng Viên
Phó xứ Thạch Bích, thường trực Thanh Lãm

Lm. Gio-an Trần Văn Viện
Phó xứ Phủ Lý

Lm. Giu-se Vũ Công Viện
Đại diện tư pháp, Giám học ĐCV

Lm. Giu-se Đặng Anh Việt 
Chính xứ Thiện Mỹ, Phùng Xá

Lm. Phê-rô Trần Văn Việt
Chính xứ Thạch Bích, kiêm nhiệm Thanh Lãm
Quản hạt Thanh Oai

Lm. Phê-rô Trần Văn Vũ
Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Hà Ngoại

Lm. Gio-an Tạ Đức Vượng
Phó xứ Bảo Long

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Xuân
Chính xứ Phúc Lâm

Lm. Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên
Nghỉ dưỡng

Lm. An-tôn Trần Công Ý
Chính xứ Hạ Trang, kiêm nhiệm Thượng Trang

………………………

Các linh mục dòng đang làm mục vụ tại Tổng Giáo phận:

1 – Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hội, C.Cs.R
Chính xứ Thái Hà
Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội
Sinh năm 1974
Lễ quan thầy:
Thụ phong linh mục: 2007
Địa chỉ: Nhà thờ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

2 – Lm. Giu-se Vũ Đức Phán, MF
Chính xứ Đoan Nữ
Sinh năm 1980
Thụ phong linh mục: 11/06/2013
Lễ quan thầy: 19/03
Email: josphanmf@gmail.com
Email giáo xứ: gxdoannu@gmail.com
Đc. Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

3 – Lm. Mác-ti-nô Mai Quyết Thắng, SDB
Chính xứ Vạn Phúc
Sinh năm: 1981
Lễ quan thầy: 03/11
Thụ phong linh mục: Năm 2014
Địa chỉ: Nhà thờ Vạn Phúc, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

4 – Lm. Phê-rô Đào Kim Sơn, S.J.
Chính xứ Ngọc Mạch
Sinh năm: 1979 
Lễ quan thầy: 29/06
Thụ phong linh mục: Năm 2015
Địa chỉ: Nhà thờ Ngọc Mạch, 357 đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 – Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuy, O.P.
Giám quản Phương Trung
Sinh năm: 1974
Lễ quan thầy: 19/03
Thụ phong linh mục: Năm 2012
Địa chỉ: Nhà thờ Phương Trung, Tây Sơn, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

6 – Lm. Giu-se Đinh Ngọc Cảnh, O.F.M.
Chính xứ Gò Mu
Sinh năm 1979
Lễ quan thầy: 19/03
Thụ phong linh mục: Năm 2017
Địa chỉ: Nhà thờ Gò Mu, Hợp Thanh, Kim Bôi, Hòa Bình

7. Lm. An-tôn Nguyễn Xuân Thắng, O.F.M.
Chính xứ Trung Hiếu
Sinh năm: 1978
Lễ quan thầy: 13/06
Thụ phong linh mục: Năm 2013
Địa chỉ: Nhà thờ Trung Hiếu, Thanh Liêm, Hà Nam

8 – Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hữu Thu
Linh hướng Đại Chủng Viện
Sinh năm 1956
Thụ phong linh mục: Năm 2000
Địa chỉ: 125 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

……………………….

Các linh mục đã qua đời từ năm 2013:

Linh mụcChịu chứcQua đời
1. Phao-lô Phạm Thừa Huấn199209/03/2013
2. Phê-rô Đặng Xuân Thành198127/11/2013
3. Gio-an Nguyễn Văn Phủ199419/04/2014
4. Gio-an Bùi Trọng Tăng198026/06/2016
5. Giu-se Nguyễn Quốc Hùng200304/07/2018
6. Gia-cô-bê Nguyễn Văn Tập199520/02/2019
7. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quốc Khánh199226/07/2019
8. Giu-se Lê Danh Tường200724/10/2022

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top