Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông An-tôn Trịnh Duy Bội – Thân phụ nữ tu Tê-rê-sa Trịnh Thị Thoa, dòng MTG Hà Nội

“Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh năm 1943

Tại Giáo xứ Chúc Lý

Nguyên quán: Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 18h00, thứ Sáu, ngày 05 tháng 01 năm 2024

(tức ngày 24 tháng 11 năm Quý Mão)

Hưởng thọ 82 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

Vào hồi 09h00, thứ Bảy, ngày 06 tháng 01 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành 09h00, thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Chúc Lý.

Sau Thánh lễ, linh cữu ông cố An-tôn sẽ an nghỉ tại:

Vườn thánh Giáo xứ Chúc Lý.

Gia đình chúng con kính xin Quý đấng bậc, quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông cố An-tôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ!       

* Xin lưu ý: Miễn phúng viếng vòng hoa

T/m. Gia đình kính báo

Bà cố: Ma-ri-a Hồ Thị Vân
Trưởng nam: An-tôn Trịnh Duy Ánh
Nữ tu: Tê-rê-sa Trịnh Thị Thoa, dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top