Giáo xứ Chúc Lý

GIÁO XỨ CHÚC LÝ

Thuộc: Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 01/06/2019

Quan thầy: Thánh An-tôn Pa-đô-va

Nhà thờ tước hiệu thánh An-tôn

Số giáo dân toàn xứ: 2100 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng

Linh mục phó xứ thường trực: Giu-se Phạm Văn Thế

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Ngọc Giả

+ Giáo họ Đồng Du

Nhà thờ Giáo xứ Chúc Lý

gx chuc ly

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ:

Giáo xứ Chúc Lý đón cha phó xứ đến ở thường trực

Thánh lễ tạ ơn mừng tân giáo xứ Chúc Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top