Giáo xứ Chúc Lý

GIÁO XỨ CHÚC LÝ

gh chuc ly 1Nhà thờ giáo xứ Chúc Lý

Thuộc: Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 01/06/2019

Quan thầy: Thánh Antôn Padua

Nhà thờ tước hiệu thánh Antôn

Số giáo dân toàn xứ: 2000 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Phạm Văn Tụ

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Trần Tiến Thạo

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Ngọc Giả

+ Giáo họ Đồng Du

gx chuc ly

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ:

Giáo xứ Chúc Lý đón cha phó xứ đến ở thường trực

Thánh lễ tạ ơn mừng tân giáo xứ Chúc Lý

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top