Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Giu-se Vũ Văn Lưu – Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Vũ Thị Yến, Tu đoàn Truyền tin Hà Nội

“Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con” (Tv 31,6)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1928

Tại Giáo xứ Phúc Lâm

Nguyên quán: Xóm 02 – Phúc Lâm Thượng – Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 06h15, thứ Bảy, ngày 27 tháng 01 năm 2024

(tức ngày 17 tháng 12 năm Quý Mão)

Hưởng thọ 96 tuổi

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

Vào hồi 14h00, thứ Bảy, ngày 27 tháng 01 năm 2024

THÁNH LỄ AN TÁNG

Được cử hành 08h30, thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2024

tại nhà thờ Giáo xứ Phúc Lâm.

(Xóm 02 – Phúc Lâm Thượng – Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội)

Sau Thánh lễ, linh cữu ông cố Giu-se sẽ an nghỉ tại:

vườn thánh Giáo xứ Phúc Lâm.

Gia đình chúng con kính xin Quý đấng bậc, quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ông cố Giu-se sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ!       

Thứ nam Phê-rô Vũ Văn Điệp
Nữ tu Ma-ri-a Vũ Thị Yến, Tu đoàn Truyền Tin Hà Nội

Scroll to Top