Giáo xứ Phúc Lâm

GIÁO XỨ PHÚC LÂM

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Nhà thờ Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Phone:

Email: gxphuclam.tgphanoi@gmail.com

Facebook: Giáo xứ Phúc Lâm – TGP Hà Nội

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1953

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu:

Số giáo dân toàn xứ: 1.729 nhân danh

Linh mục chính xứ: Fx. Nguyễn Văn Xuân

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bột Xuyên

+ Giáo họ Lưu Xá Ngoại

+ Giáo họ Phụ Chính

+ Giáo họ Phù Yên

Giáo họ Phù Yên II

+ Giáo họ Yên Cốc

+ Giáo xứ Chân Chim

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Lâm

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Phúc Lâm đón cha phó xứ về ở thường trực

Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo xứ Thượng Lâm và Phúc Lâm

Mừng lễ quan thầy Tu Đoàn Truyền Tin tại giáo xứ Phúc Lâm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top