Giáo xứ Phúc Lâm

GIÁO XỨ PHÚC LÂMgx phuc lamNhà thờ giáo xứ Phúc Lâm

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1953

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu:

Số giáo dân toàn xứ: 1729 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Thoan

Linh mục phó xứ thường trực: Fx. Nguyễn Văn Xuân

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bột Xuyên

+ Giáo họ Lưu Xá Ngoại

+ Giáo họ Phụ Chính

+ Giáo họ Phù Yên

Giáo họ Phù Yên II

+ Giáo họ Yên Cốc

+ Giáo xứ Chân Chim

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Phúc Lâm đón cha phó xứ về ở thường trực

Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo xứ Thượng Lâm và Phúc Lâm

Mừng lễ quan thầy Tu Đoàn Truyền Tin tại giáo xứ Phúc Lâm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top