Lời Chúa Mỗi Ngày

Lời Chúa Mỗi Ngày

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Đọc tiếp »

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử:  Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi – Linh mục (1793-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh – Linh mục (1760-1840) Ngày 08/11: Thánh Phaolô Nguyễn Ngân – Linh mục (1790-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Thọ (Nho) – Viên chức Thu Thuế (1787-1840) …

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng) Đọc tiếp »

Ngày 22/10: Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng

Theo lễ chung các Thánh mục tử: Thánh giáo hoàng Lời nguyện nhập lễ Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã đặt Thánh Gioan Phaolô làm giáo hoàng lãnh đạo toàn thể Hội Thánh, xin cho chúng con được thấm nhuần giáo huấn của thánh nhân, luôn tin tưởng mở rộng tâm hồn …

Ngày 22/10: Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng Đọc tiếp »

Ngày 27/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 28/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên tảng đá …

Ngày 27/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798) Đọc tiếp »

Scroll to Top