Lời Chúa Mỗi Ngày

Lời Chúa Mỗi Ngày

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 20/11: Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837) Đọc tiếp »

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử:  Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi – Linh mục (1793-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh – Linh mục (1760-1840) Ngày 08/11: Thánh Phaolô Nguyễn Ngân – Linh mục (1790-1840) Ngày 08/11: Thánh Martinô Thọ (Nho) – Viên chức Thu Thuế (1787-1840) …

Ngày 08/11: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (Linh mục), Thánh Mactinô Tạ Đức Thịnh (Linh mục), Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (Linh mục), Thánh Mactinô Thọ (Trùm họ), và thánh Gioan Baotixita Cỏn (Lý trưởng) Đọc tiếp »

Ngày 27/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 28/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên tảng đá …

Ngày 27/10: Thánh Gioan Đạt – Linh mục (1765-1798) Đọc tiếp »

Ngày 11/10: Thánh Phêrô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 11/10: Thánh Phêrô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng …

Ngày 11/10: Thánh Phêrô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833) Đọc tiếp »

Ngày 12/8: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Linh mục), thánh Antôn Nguyễn Đích (Giáo dân) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (Lý trưởng) tử đạo

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử:  Ngày 12/8: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm – Linh mục (1781-1838) Ngày 12/8: Thánh Antôn Nguyễn Đích – Trùm Chánh (1769-1838) Ngày 12/8: Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ – Lý Trưởng (1804-1838) Ca nhập lễ Linh hồn các Thánh, những Đấng đã theo chân …

Ngày 12/8: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Linh mục), thánh Antôn Nguyễn Đích (Giáo dân) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (Lý trưởng) tử đạo Đọc tiếp »

Ngày 12/7: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 10/7: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 12/7: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840) Đọc tiếp »

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục (1756-1840)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục (1756-1840) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục (1756-1840) Đọc tiếp »

Ngày 25/5: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 25/5: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 25/5: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857) Đọc tiếp »

Ngày 04/5: Thánh Gioan Louis Bonnard Hương – Linh Mục (1824-1852)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 01/5: Thánh Gioan Louis Bonnard Hương – Linh Mục (1824-1852) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 04/5: Thánh Gioan Louis Bonnard Hương – Linh Mục (1824-1852) Đọc tiếp »

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy Giảng (1783-1840)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 28/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy Giảng (1783-1840) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy Giảng (1783-1840) Đọc tiếp »

Ngày 27/4: Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng – Linh mục, Tử đạo

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính) Màu phụng vụ: Đỏ Tiểu sử: Ngày 27/4: Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng – Linh mục (1802-1850) Ca nhập lễ Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên …

Ngày 27/4: Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng – Linh mục, Tử đạo Đọc tiếp »

Scroll to Top