Lời Chúa Mỗi Ngày

Lời Chúa Mỗi Ngày

Ngày 11/7: Thánh Bê-nê-đic-tô – Viện phụ

Bậc lễ: Lễ nhớ Màu phụng vụ: Trắng Tiểu sử: Thánh Bênêđictô – Viện phụ (khoảng 480 – 547) Ca nhập lễ Đây là các vị thánh đã được ơn chúc phúc của Chúa, và được Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ thương xót, vì đây là dòng dõi những người tìm kiếm Chúa. Lời nguyện …

Ngày 11/7: Thánh Bê-nê-đic-tô – Viện phụ Đọc tiếp »

Scroll to Top