Ngày 14/12: Thánh Gio-an Thánh giá – Linh mục, Tiến sĩ hội thánh

Bậc lễ: Nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sử: Ngày 14/12: Thánh Gio-an Thánh Giá – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh
  

Ca nhập lễ

Phần tôi, ước gì tôi được khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ đó mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gio-an linh mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người để mai sau được chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I

Phụng vụ Lời Chúa (Theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận của lễ chúng con dâng trong ngày kính thánh Gio-an linh mục và ban cho chúng con biết lấy cả cuộc đời diễn tả mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô mà chúng con đang cử hành. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiện thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời thánh Gio-an linh mục. Xin ban cho chúng con vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó với Chúa Kitô, và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin..

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top