Tranh tô màu

Tranh tô màu – Chúa nhật III thường niên B

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Đức Giêsu thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.

Tranh tô màu – Lễ Chúa Hiển Linh

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2,11)

Scroll to Top