Đâu là ý nghĩa sâu xa của phụng vụ Lời Chúa? – Giải đáp phụng vụ 18

Đâu là mối liên hệ giữa Lời Chúa và Thánh Thể?

Lời Chúa giữ vai trò quan trọng trong các cử hành phụng vụ, nhất là cử hành bí tích Thánh Thể. Mối tương quan giữa phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể có thể được trình bày bằng lược đồ: Lời Chúađức tinbí tích (x. OLM, số 10).

Lời Chúa khơi dạy đức tin, đức tin là điều kiện để lãnh nhận ân sủng của các bí tích, nhất là ân sủng của bí tích Thánh Thể, ân sủng của các bí tích nuôi dưỡng đức tin. Lời Chúa loan báo ơn cứu độ, bí tích Thánh Thể thực hiện ơn cứu độ. Hơn nữa, Lời Chúa soi sáng và giúp chúng ta hiểu các chân lý đức tin được cử hành qua các nghi thức phụng vụ.

Lời Chúa và mầu nhiệm Thánh Thể có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúa Giêsu đã dạy dỗ dân chúng nhiều điều trước khi Ngài hóa bánh ra nhiều (x. Mc 6,34.41). Như vậy, trước khi cho dân chúng ăn bánh vật chất, Chúa Giêsu đã cho họ ăn bánh thiêng liêng là Lời Ngài.

Trong Thánh Lễ, phụng vụ Lời Chúa không phải để sửa soạn cho phụng vụ Thánh Thể, nhưng hai bàn tiệc này liên hệ mật thiết với nhau và bổ túc cho nhau.

Hội Thánh luôn bày tỏ lòng tôn kính Sách Thánh y như tôn kính chính Thân Thể Chúa vậy, bởi vì, nhất là trong Phụng vụ, Hội Thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn Lời Chúa cũng như từ bàn Thánh Thể Chúa Kitô (MK 21).

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ từ số 1 – 32

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top