Khai mạc tháng hoa tại giáo xứ Nghĩa Ải

Tháng Hoa là dịp để mỗi người tín hữu cùng nhau dâng lời cảm tạ Mẹ Maria và xin Mẹ luôn đoái thương đến cộng đoàn tín hữu qua lời cầu bầu với Thiên Chúa là Cha nhân từ. Với tâm tình đó, ngày 01/5/2018 – thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh, Giáo xứ Nghĩa Ải – Giáo Hạt Thanh Oai khai mạc tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ Maria.

16h30 – Mở đầu cho lễ khai mạc là lời mời gọi về tháng hoa của quý Sơ tu đoàn Truyền Tin Nghĩa Ải.

Trong trang phục áo dài truyền thống, cùng với những bó hoa rực thắm màu sắc trên tay, các đội hoa hợp lòng cùng cộng đoàn giáo xứ dâng kính Mẹ với tất cả tâm tình yêu mến.

Cha Giuse Nguyễn Văn Pháp, chính xứ Nghĩa Ải đã khai mạc cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ quanh khuôn viên hồ nhà xứ sau khi kết thúc vãn hoa. Đoàn rước đã khởi hành với không khí trang nghiêm trong tiếng kinh Mân côi của Cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ.

17h30 Đoàn rước trở về tới sân tháp, cha xứ Giuse làm phép và đọc kinh trước kiệu Đức Mẹ.

Thánh Lễ được cha xứ Giuse cử hành vào lúc 18h00. Kết thúc Thánh Lễ và ngày khai mạc tháng hoa, mọi người quy tụ nơi sân tháp để cùng nhau dâng lên Mẹ lời tạ ơn. Tạ ơn Mẹ đã ban cho chúng con một ngày khai mạc tháng hoa thật sốt sáng. ​

13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10
13912 nghia ai 10

Gx. Nghĩa Ải

Print
Email
Scroll to Top