Legio Mariae: Đại hội Acies của Curia Ứng Hòa năm 2023

Sáng thứ Năm ngày 23/3/2023, các hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc Curia Ứng Hòa hân hoan tham dự Đại hội Acies. Ngày hội diễn ra tại Giáo xứ Giang Soi thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình.

Từ lúc 7h30, các anh chị em hội viên của 21 gia đình Legio Mariae trong miền Curia Ứng Hòa gồm các Giáo xứ Sơn Miêng, Vân Đình, Giang Soi, Xuy Xá, Cao Mật Bến và Từ Châu  đã quy tụ về Giáo xứ Giang Soi để tham dự đại hội Acies và dâng mình cho Đức Mẹ.

Ngày hội khai mạc lúc 8h30 với giờ lần hạt Mân Côi sốt sắng. Sau đó Cha Linh giám Curia Ứng Hòa Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn chia sẻ cùng anh chị em Legio Mariae ý nghĩa ngày đại hội Acies trong dịp Lễ Truyền Tin. Lòng sùng kính Đức Ma-ri-a là điều quan trọng trong Legio, các hội viên dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ trong ngày đại hội Acies. Với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận, các hội viên quy tụ về Curia lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria – Nữ vương của Legio, để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành là ý thức căn bản của Legio và là nền tảng cho mọi hoạt động. 

                                                                            

Kế đó là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ của mỗi hội viên. Trong bầu khí trang nghiêm, Cha Linh giám Curia Ứng Hòa, quý sơ cùng tất cả hội viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexillum – Hiệu kỳ của Legio Mariae đọc lời dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân  con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Thánh lễ Truyền tin Chúa nhập thể được cử hành lúc 10h30 do Cha Linh giám Curia Ứng Hòa chủ sự.

Nhấn mạnh đến hình ảnh của Đức Ma-ri-a trong ngày đón nhận Ngôi Lời nhập thể, Cha Giuse Nguyễn Quốc Sỹ mời gọi mỗi hội viên Legio Mariae noi gương Đức Mẹ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Giới thiệu về Chúa ngang qua những việc bác ái thiết thực như đồng hành với các gia đình khó khăn, neo đơn, quan tâm phục vụ mọi người, giúp đỡ những người đang sống đạo cách nguội lạnh, khô khan được trở về với Chúa…

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh trưởng Curia Ứng Hòa có lời tri ân Cha Linh Giám, quý cha đồng tế, quý sơ, quý khách và cộng đoàn.

Hy vọng sau ngày Đại hội Acies hôm nay, mỗi hội viên Legio Mariae sẽ hăng hái lên đường noi gương Đức Mẹ, chu toàn bổn phận cách vuông tròn, tham gia công tác tông đồ nhiệt thành để mời gọi mọi người trở về với Chúa qua Mẹ Ma-ri-a.      

BTT giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Print
Email
Scroll to Top