Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

dien nguyen van anton

Chính xứ Khoan VỹNam Xá

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhân Chính – Lý Nhân – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top