Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Chính xứ Bảo Long Như Thức

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

dien nguyen van anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top