Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Chính xứ Bảo Long, kiêm nhiệm Như Thức

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top