Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)

dien nguyen van anton

Chính xứ Bảo LongNhư Thức

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top