Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

thang nguyen van anton

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Tổng Đại Diện 

Chính xứ Chính tòa Hà Nội

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm -Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top