Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Tổng Đại Diện 

Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 8/9/2001

Đ/c: Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – Số 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

thang nguyen van anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top