Lm. Antôn Trần Quang Tiến

tien tran quang anton

Lm. Antôn Trần Quang Tiến 

Chính xứ Sở Kiện

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top