Lm. Antôn Trần Quang Tiến

tien tran quang anton

Lm. Antôn Trần Quang Tiến 

Chính xứ Sở Kiện

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top