Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh

Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh 

Chính xứ Bút Sơn

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: Nhà thờ Bút Sơn – Thanh Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

manh tran van anton tt
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top