Lm. Antôn Trần Văn Mạnh

manh tran van anton tt

Lm. Antôn Trần Văn Mạnh 

Phó xứ Kim Bảng

Thường trực tại Tân Lang – giúp Bút Sơn

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: Giáo xứ Bút Sơn, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top