Lm. An-tôn Vũ Ngọc Tho

Lm. An-tôn Vũ Ngọc Tho 

Chính xứ Bích Trì

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Bích Trì, Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top