Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

Sinh năm: 1966

Chính xứ Phú Lương

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Phú Lương, Định Xã, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top