Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

hung vu quang fx

Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

Sinh năm: 1966

Chính xứ Tràng Châu

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Tràng Châu – Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top