Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

toan bui quoc jb

Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Chính xứ: Đồng Gianh – Mường Tre

Sinh năm: 1977

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Giáo xứ Đồng Gianh, Đồng Cháy, Lạc Thuỷ,  Hoà Bình

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top