Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Chính xứ Bàng BaLý Nhân

Sinh năm: 1977

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Nhà thờ Bàng Ba – Xóm Nhì – Nhân Thịnh – Lý Nhân – Hà Nam

toan bui quoc jb
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top