Lm. Gioan B. Mai Văn Trường

Lm. Gioan B. Mai Văn Trường

Phó xứ Xuân Bảng

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Xuân Bảng – Kim Thái – Vụ Bản – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top